Nem-kollineáris mágneses rendszerek vizsgálata relativisztikus KKR módszerrel

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Típus: 
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Félév: 
2016/17/2.
Témavezető: 
Név: 
Szunyogh László
Email cím: 
szunyogh@phy.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Elméleti Fizika Tanszék
Beosztás: 
egyetemi tanár
Hallgató: 
Név: 
Nyári Bendegúz Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
Elvárások: 

magas szintű tudás szilárdtestfizikából, angol nyelvű szakirodalom olvasási és feldolgozási készsége

Leírás: 

A többszörös szóráselméleten vagy KKR módszeren alapuló szilárdtest fizikai elektronszerkezet számítási eljárást széles körben alkalmazzák mágneses ötvözetek, vékonyrétegek és heterostruktúrák vizsgálatára. Az eljárás relativisztikus változatával lehetőség nyílik nemcsak a mágneses anizotrópia, hanem tenzoriális kicserélődési kölcsönhatások számítására.  melyek felhasználásával a mágneses szerkezet és fázisdiagram statisztikus fizikai szimulációkkal tanulmányozhatók. A relativisztikus spin-polarizált KKR módszerrel a különféle rendszerek komplex, nemkollineáris mágneses szerkezete közvetlenül, önkonzisztensen is számolható. Ezáltal egyrészt a spin-model szimulációk eredményei ellenőrízhetők, másrészt, alkalmas spin-konfigurációk választásával, pontosabb paraméterek is származtathatók. Ilyenek például a spin-spirál szerkezetek, melyekre nem-relativisztikus közelítésben önkonzisztens számítások végezhetők, relativisztikusan viszont csak perturbatív közelítés alkalmazható. Ennek elméleti kidolgozása, számítógépes implementálása és alkalmazása, főként mágneses vékonyrétegre, lehet a diplomázó egyik feladata. Másik lehetséges feladat nem-kollineáris mágneses rendszerek és tenzoriális kicserélődési kölcsönhatások számítása az elektronkorreláció figyelembevételére alkalmas KKR-LDA+U módszerrel. A kurrens kutatások elsősorban 4f elemeket  vagy fém-oxidokat tartalmazó hibrid mágneses rendszerekre irányulnak.