Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címecsökkenő sorrend
BMETE15AF46 Relativitáselmélet
BMETE15AF38 Relativitáselmélet
BMETE15AF55 Relativitáselmélet
BMETE92AM20 Relativitáselmélet logikus alapon
BMETE92MX28 Relátor terek és más topológiai struktúrák
BMETE15MF53 Rendezetlen rendszerek fizikája
BMETE91MM02 Reprezentációelmélet
BMETE929304 Reprezentációelmélet a kvantummechanikában
BMETE94MM08 Reprezentációelmélet és geometriai kvantálás
BMETE917029 Reprezentációelméleti szeminárium 2
BMETE917030 Reprezentációelméleti szeminárium 3
BMETE917031 Reprezentációelméleti szeminárium 4
BMETE917032 Reprezentációelméleti szeminárium 5
BMETE13MF00 Részecskefizika
BMETE15MF72 Részecskefizika
BMETE15MF43 Részecskefizika
BMETE955306 Riemann felületek
BMETE80MFAC Röntgen- és gamma spektrometriai módszerek
BMETE80ME03 Röntgen- és gamma-spektrometria
BMETE80NE03 Röntgen- és gamma-spektrometria
BMETE80MF99 Röntgendiagnosztika fizikai alapjai
BMETE80MFAT Röntgendiagnosztika fizikai alapjai
BMETE95MM23 Síkbeli kritikus jelenségek és konforminvariancia
BMETE15MF14 Skálázás és kritikus jelenségek
BMETE15MF07 Soktestprobláma 1
BMETE15MF50 Soktestprobléma 1
BMETE15MF68 Soktestprobléma 1
BMETE15MF08 Soktestprobléma 2
BMETE15MF54 Soktestprobléma 2
BMETE15MF69 Soktestprobléma 2
BMETE47MC09 Speciál Kollégium
BMETE47MC10 Speciál kollégium 2
BMETE80AE18 Speciális laboratórium
BMETE80BE11 Speciális laboratórium
BMETE92MM28 Spektrálelmélet
BMETE95MM40 Spektrális klaszterezés
BMETE12AF48 Spektroszkópia
BMETE12AF28 Spektroszkópia
BMETE12AF04 Spektroszkópia
BMETE12MF25 Spektroszkópia és anyagszerkezet
BMETE95AM31 Statisztika 1
BMETE95AM32 Statisztika 2
BMETE95AM23 Statisztika és adatbányászat alkalmazása a gyakorlatban
BMETE95MM05 Statisztika és információelmélet
BMETE92MC20 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE92MC13 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE47MC38 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE95MM38 Statisztikai konzultáció
BMETE95MM38 Statisztikai konzultáció
BMETE959307 Statisztikai módszerek az adatbányászatban

Oldalak