Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címecsökkenő sorrend
BMETE95MM45 Valószínűségszámítás gráfokon és csoportokon
BMETE95AX14 Valószínűségszámítás Plusz
BMETE13MF03 Variációs elvek a fizikában
BMETEAOMsMVOIR-00 Variációszámítás és optimális irányítás
BMETE93AM22 Variációszámítás és optimális irányítás
BMETE15MF33 Véges hőmérsékletű és nemegyensúlyi térelméletek
BMETE91MM26 Véges testek és alkalmazásaik
BMETE12AF30 Végeselem modellezés COMSOL környezetben
BMETE92MM36 Végtelen dimenziós kvantumrendszerek matematikája
BMETE125300 Vékonyrétegek technológiája
BMETE91AP62 Vektor- és mátrixalgebra
BMETE15AF18 Vektorszámítás
BMETE92AM24 Vektorterek a fizikában
BMETE91AM50 Véletlen algoritmusok
BMETE95AM39 Véletlen diszkrét struktúrák
BMETE91AM61 Véletlen és kriptográfiai algoritmusok
BMETE95MM46 Véletlen fraktálok
BMETE95MM22 Véletlen gráfok és komplex hálózatok
BMETE155300 Véletlen mátrix elmélet és fizikai alkalmazásai
BMETE15MF10 Véletlen mátrix elmélete és fizikai alkalmazásai
BMETE95MM21 Véletlen mátrixok
BMETE957305 Véletlen módszerek a kombinatorikában és számelméletben
BMETE80SR35 Villamos berendezések, hálózatok
BMETE80SA13 Villamos hálózatok és irányítástechnikai berendezések
BMETE12MF29 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 1
BMETE12MF31 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 1
BMETE12MF30 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 2
BMETE12MF32 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 2
BMETE92MM06 Wavelet analízis
BMETE15MF20 Waveletek, koherens állapotok és változó felbontású analízis
BMETE155307 Waveletek, koherens állapotok és változó felbontású analízis
BMETE80MF60 Zajmódszerek nukleáris rendszerekben
BMETE80MFAJ Zajmódszerek nukleáris rendszerekben

Oldalak