Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE95MM37 Alkalmazott statisztika és likelihood módszerek
BMETE95MM38 Statisztikai konzultáció
BMETE95MM38 Statisztikai konzultáció
BMETE95MM39 Többdimenziós stacionárius idősorok
BMETE95MM40 Spektrális klaszterezés
BMETE95MM41 Sztochasztikus analízis
BMETE95MM42 Bevezetés a sztochasztikus analízisbe
BMETE95MM43 Longitudinális adatelemzés és idősorok
BMETE95MM44 Dinamikai rendszerek gyakorlat
BMETE95MM45 Valószínűségszámítás gráfokon és csoportokon
BMETE95MM46 Véletlen fraktálok
BMETE95MM47 Haladó fraktálgeometria 1
BMETEAGBsMBAL1-00 Bevezetés az algebrába 1
BMETEAGBsMBAL2-00 Bevezetés az algebrába 2
BMETEAGBsMBALG-00 Bevezetés az algebrába
BMETEAGBsMGE1E-00 Geometria 1e
BMETEAGBsMGE2E-00 Geometria 2e
BMETEAGBsMMMOD-00 A matematika módszerei
BMETEAGBsMVMAL-00 Vektor- és mátrixalgebra matematikusoknak
BMETEAGMsCAMAT-00 Matematika MC
BMETEAGMsCFMAT-00 Felsőbb matematikai programozási gyakorlat
BMETEAGMsCINFO-00 Informatika MC
BMETEAGMsMAASZ-00 Algebrai és analitikus számelmélet
BMETEAGMsMATHA-00 Algebrai topológia és homológikus algebra
BMETEAGMsMCSRE-00 Csoport- és reprezentációelmélet
BMETEAGMsMDTOP-00 Differenciáltopológia
BMETEAGMsMESZT-00 Elméleti számítástudomány
BMETEAGMsMNEPR-00 Nemeuklideszi és projektív geometria
BMETEAOBsMAN1E-00 Analízis 1e
BMETEAOBsMAN2E-00 Analízis 2e
BMETEAOBsMANL1-00 Analízis 1
BMETEAOBsMANL2-00 Analízis 2
BMETEAOBsMBKIE-00 Bevezetés a kvantum-információelméletbe
BMETEAOBsMKAL1-00 Kalkulus 1
BMETEAOBsMKAL2-00 Kalkulus 2
BMETEAOBsMMATR-00 Mátrixanalízis
BMETEAOMsCBJKM-00 Biológiai jel- és képfeldolgozás Matlabbal
BMETEAOMsMFA1M-00 Funkcionálanalízis 1M
BMETEAOMsMHARM-00 Harmonikus analízis
BMETEAOMsMKVIE-00 Kvantum-információelmélet
BMETEAOMsMMERT-00 Mértékelmélet
BMETEAOMsMVOIR-00 Variációszámítás és optimális irányítás
BMETEEFMsFTMSZ-00 Topológiai módszerek a szilárdtest-fizikában
BMETEKTMsCBKTU-00 Bevezetés a kognitív tudományba
BMETEKTMsCEGNY-00 Emberi és gépi nyelvfeldolgozás
BMETEKTMsCEMKF-00 Egyéni módszertani készségfejlesztés
BMETEKTMsCKPLG-00 Kognitív pszichológia laboratóriumi gyakorlat
BMETEMIBsGMAT3-00 Matematika G3k
BMETEMIBsMSEMM-00 Matematikai modellalkotási szeminárium
BMETEMIMsMPTL1-00 Témalabor 1

Oldalak