Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE91AM44 Informatika 3
BMETE91AM45 Informatika 4
BMETE91AM46 Valószínűség programozási feladatok
BMETE91AM47 Algoritmuselmélet programozási feladatok
BMETE91AM48 Az adatbiztonság matematikai alapjai
BMETE91AM49 A web matematikája
BMETE91AM50 Véletlen algoritmusok
BMETE91AM51 Nyelvi adatok feldolgozása
BMETE91AM52 Matematikai logika
BMETE91AM53 Bioinformatika
BMETE91AM54 Válogatott fejezetek számelméletből
BMETE91AM56 Valószínűség programozási feladatok
BMETE91AM57 Algoritmuselmélet programozási feladatok
BMETE91AM58 Bizonyításelmélet és a Coq programcsomag
BMETE91AM59 Számelmélet
BMETE91AM60 Halmazelmélet és matematikai logika
BMETE91AM61 Véletlen és kriptográfiai algoritmusok
BMETE91AP62 Vektor- és mátrixalgebra
BMETE91AX20 Komplex függvénytan alkalmazásokkal
BMETE91AX21 Valószínűségszámítás alkalmazásokkal
BMETE91AX30 Numerikus módszerek mérnököknek
BMETE91AX31 Lineáris Algebra
BMETE91AX55 Komplex függvénytan mérnököknek
BMETE91MC26 Bayesiánus modellezés MC
BMETE91MM00 Elméleti számítástudomány
BMETE91MM01 Kommutatív algebra és algebrai geometria
BMETE91MM02 Reprezentációelmélet
BMETE91MM03 Csoportelmélet
BMETE91MM04 Gyűrűk és csoportok reprezentációelmélete
BMETE91MM05 Haladó lineáris algebra
BMETE91MM06 Homologikus algebra
BMETE91MM07 Algebrai számelmélet
BMETE91MM08 Algebrai és aritmetikai algoritmusok
BMETE91MM09 Algebrai topológia
BMETE91MM14 Írásfelismerés
BMETE91MM15 Kvantum-algoritmusok
BMETE91MM16 Bevezetés a kategóriaelméletbe
BMETE91MM17 Matematikai nyelvészet szeminárium
BMETE91MM18 Fejezetek a kategóriaelméletből
BMETE91MM19 Permutációcsoportok és kombinatorikus struktúrák
BMETE91MM20 Haladó gépi tanulás
BMETE91MM21 Algebra 2M
BMETE91MM22 Lie-csoportok és Lie-algebrák
BMETE91MM23 Hopf-algebrák
BMETE91MM24 Algebrai görbék
BMETE91MM25 Szingularitás elmélet
BMETE91MM26 Véges testek és alkalmazásaik
BMETE91MX10 Szemantika
BMETE91MX11 Szemantika laboratórium
BMETE91MX12 Bevezetés a nyelvmérnökségbe 1 – Szószintű eszközök

Oldalak