Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE80MF20 Bevezetés a plazmatranszportba
BMETE80MF21 Fenntartható fejlődés és atomenergia
BMETE80MF22 Ipari katasztrófák
BMETE80MF23 Neutron- és gammatranszport számítási módszerek
BMETE80MF24 Radioanalitika
BMETE80MF25 Radiológiai technikák fizikai alapjai
BMETE80MF26 Reaktorfizika
BMETE80MF27 Szimulációs technika
BMETE80MF28 Termohidraulikai számítások
BMETE80MF29 Transzportelmélet alapjai
BMETE80MF30 Sugárvédelem 2
BMETE80MF31 Radioaktív hulladékok biztonsága
BMETE80MF32 Radioaktív anyagok terjedése
BMETE80MF33 Monte Carlo részecsketranszport módszerek
BMETE80MF34 Atomerőművi üzemzavar elemzések
BMETE80MF38 Reaktorfizikai számítások
BMETE80MF41 Monte Carlo módszerek
BMETE80MF42 Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban
BMETE80MF43 Fúziós nagyberendezések
BMETE80MF44 Modern algebrai módszerek a fizikában
BMETE80MF45 Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 1
BMETE80MF46 Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 2
BMETE80MF47 Nukleáris elektrodinamika
BMETE80MF48 Anyagvizsgálat neutronokkal
BMETE80MF49 Alacsonyhőmérsékletű plazmafizika
BMETE80MF50 Tokamak gépészet
BMETE80MF51 Neutron és szinkrotronsugárzás a kondenzált anyagok vizsgálatában
BMETE80MF52 Önálló laboratórium NT2
BMETE80MF53 Diplomamunka-készítés NT
BMETE80MF54 Atomerőművi kémia
BMETE80MF55 Fúziós nagyberendezések
BMETE80MF56 Fúziós plazmafizikai laboratórium
BMETE80MF57 Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben
BMETE80MF58 Radioaktív hulladékok biztonsága
BMETE80MF59 Anyagvizsgálat neutronokkal
BMETE80MF60 Zajmódszerek nukleáris rendszerekben
BMETE80MF62 Magfizika
BMETE80MF68 Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazásai 2
BMETE80MF69 Sugárvédelem az orvosi fizikában
BMETE80MF70 Sugárbiológia
BMETE80MF71 Diplomamunka-készítés OF
BMETE80MF72 Önálló laboratórium OF2
BMETE80MF73 Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása
BMETE80MF74 Méréstechnika a sugérterápiában
BMETE80MF75 Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazásai 2
BMETE80MF76 Diffúziós MRI Szeminárium 1
BMETE80MF77 Funkcionális MRI Szeminárium 1
BMETE80MF78 Sugárvédelem az orvosi fizikában
BMETE80MF79 Orvosi fizika alapismeretek
BMETE80MF80 Orvosi fizika laboratórium

Oldalak