Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgatócsökkenő sorrend Típus Félév
Reprezentáció tanulás elmeletének kifejlesztése az indukciós biasok hatásainak szimulálásán keresztül Fiser Jozsef CEU, Kognitív Tudományi Tanszék Varga Imre
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2023/24/2.
Kvantumos összenyomódás és összefonódás nemkollineáris spinszerkezetekben Rózsa Levente Wigner Fizikai Kutatóközpont Szunyogh László
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Magnetic interactions in disordered alloys László Szunyogh Department of Theoretical Physics, BME
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Korrelált 2D heteroszerkezetek vizsgálata Csonka Szabolcs BME
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Optikai rendszer modellezése szinkrotron-sugárzás extrakcióhoz Dr. Németh Gergely Synchrotron SOLEIL L'Orme des Merisiers Départementale 128 91190 Saint-Aubin Dr. Erdei Gábor
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
A magnonok sávszerkezete nemeuklideszi rácsokon Rózsa Levente Wigner Fizikai Kutatóközpont Dr. Szunyogh László
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Spin-spirál állapotok atomi vastagságú vékonyrétegekben Szunyogh László Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Modern félvezető struktúrák vizsgálata fotolumineszcenciával Dr. Lenk Sándor BME Atomfizika Tanszék Illés Levente
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2023/24/2.
Korrelált 2D heteroszerkezetek vizsgálata Csonka Szabolcs BME
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
MR képalkotó eljárások nyitott kérdései a műtét előtti tervezésben Dr. Gyebnár Gyula (Ph.D), Dr. Kozák Lajos Rudolf (Med. Habil., Ph.D, EDINR) SEMMELWEIS EGYETEM ORVOSI KÉPALKOTÓ KLINIKA, NEURORADIOLÓGIA TANSZÉK Simon Ferenc
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2023/24/2.
Elektronspin-alapú kvantumbitek félvezetőkben Pályi András Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Modern mérési módszerek az erdőgazdálkodásban Dr. Lenk Sándor BME Atomfizika Tanszék Gádoros Patrik
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Optikailag detektált mágneses rezonancia centrumok ab initio elméleti és kísérleti vizsgálata Gali Ádám Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Mágneses kölcsönhatások számítása rendezetlen ötvözetekben Szunyogh László Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Dinamika és statisztika nem-hermitikus kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Neurális hálózatokkal segített kvantum állapot rekonstrukció Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2023/24/2.
Topologikus rend kölcsönható kvantumrendszerekben Pályi András Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Lokális spin-polarizált áram hatása felületi topologikus mágnesek spin dinamikájára Palotás Krisztián HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Szunyogh László
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Félvezető eszközök nagyfrekvenciás paramétereinek non-kontakt mérése Svarcz Miklós Zsolt Semilab Zrt. Fehér Titusz
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Kettős Bayesianus inferencia automatizálása probabilisztikus programozási nyelvek használatával Fiser Jozsef CEU, Kognitív Tudományi Tanszék Varga Imre
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2023/24/2.
A páros paritású Pn transzportszámítási módszer vizsgálata Kópházi József Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Dinamika és statisztika nem-hermitikus kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Spin-spiral states in ultrathin films and nanowires László Szunyogh Department of Theoretical Physics
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Összefonódott fotonpár forrás fejlesztése 1560 nm hullámhosszon Dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2023/24/2.
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja Palotás Krisztián HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Udvardi László
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Kavicsok kollektív kopásának szimulációja Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Nyalábemissziós diagnosztika felbontásának jellemzése a MAST Upgrade tokamakhoz Balázs Péter BME Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Fonyi Máté Sándor
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
NANOÁRAMKÖRÖK VIZSGÁLATA REZGŐKÖRÖKKEL Scherübl Zoltán Fizika Tanszék
Név: 
Fekete Levente Máté
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
ÁRAM-FÁZIS RELÁCIÓ MÉRÉSE KÉT DIMENZIÓS ELEKTRONGÁZOKBAN Scherübl Zoltán Fizika Tanszék
Név: 
Kóti Dávid Attila
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Kapcsolási dinamika kapuzható szupravezető fémes nanoszerkezetekben Makk Péter BME Fizika tanszék
Név: 
Kupás Lőrinc
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Részecske forgás vizsgálata szemcsés anyagban Börzsönyi Tamás HUN-REN WIGNER FK Török János
Név: 
Telek Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Középiskolák azonosítása az iWiW hálózatán Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Juhász Martin
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Szociális kapcsolatok kialakulásának vizsgálata és modellezése online térben Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dobos Kornél
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
CFD modellfejlesztés és validáció egy SMR pálcaköteg PIV kísérleti eredményeivel Dr. Orosz Gergely Imre Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Székely Norbert
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Hanbury Brown-Twiss intenzitás-interferométer fejlesztése Holló Csaba Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Györgyfalvai Fanni
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2023/24/2.
Romboéderes grafit vizsgálata vezető atomerő mikroszkóppal Nemes-Incze Péter HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Csonka Szabolcs
Név: 
Varga Dóra
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
A sűrűségfluktuációk fejlődése sodródó kozmológiai modellekben Dr. Raffai Péter ELTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézet Udvardi László
Név: 
Ködmön Dávid Attila
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Az inhomogén univerzumok kozmológiája a különálló univerzum sejtés alapján Dr. Raffai Péter ELTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézet Dr. Udvardi László
Név: 
Kis Dominika Eleonóra
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Spin-rács kölcsonhatások vizsgálata első elvekből Dr. Udvardi László Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Réti Eszter Anna
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Kvantumbitek vizsgálata gyémántban és más egyéb félvezetőkben atomi szintű szimulációs módszerekkel Thiering Gergő Wigner FK Gali Ádám
Név: 
Sántha Zoltán
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Ultragyors rezisztív kapcsolási jelenségek VO2 memrisztorokban Török Tímea Nóra Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Pollner Zsigmond Sándor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Van der Waals szerkezetek előállítása és alacsony hőmérsékletű karakterizációja Makk Péter BME Fizika tanszék
Név: 
Góczán Péter
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
2D heterostruktúrák mechanikai hangolása Makk Péter BME Fizika tanszék
Név: 
Tóth Roland
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Nanoméretű VO2 fázisváltó memóriák vizsgálata Pósa László BME Fizika Tanszék
Név: 
Bakos Lóránt
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Soktest-lokalizáció kvantum-optimalizációs problémákban Zaránd Gergely Fizikai Intézet / Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dénes Gergő
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Végtelen spinrendszerek matematikája Vrana Péter Matematika Intézet, Algebra és Geometria Tanszék Udvardi László
Név: 
Zöldy Márton
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Önkonzisztens mértékek stabilitásának vizsgálata kereskedelmi hálózatokon Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Bíró Nikolett
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott matematika
 • BSc szakdolgozat téma - elméleti matematika
2023/24/2.
Szén nanocsövek topologia-indukált állapotainak vizsgálata Zaránd Gergely Fizikai Intézet / Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Markó István
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Elfutó elektronok modellezése és mérése a JT-60SA tokamakon Pokol Gergő NTI
Név: 
Keszthelyi Gábor
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Skyrmionok elméleti vizsgálata mágneses vékonyrétegben Dr. Udvardi László Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Török Mátyás
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Optikailag pumpált spin-szelektív kísérletek gyémánt ponthibákon Simon Ferenc Fizika Tanszék
Név: 
Kucsera Robin József
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Mágneses anyagok frekvenciafüggő viselkedésének fizikai alapjai és méréstechnikája Dr. Gyüre-Garami Balázs Robert Bosch kft. Dr. Simon Ferenc
Név: 
Takács Anna
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Optikailag detektált mágneses rezonancia kísérletek nanoszerkezetű anyagokon Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Németh Gergő Olivér
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Spektrométer fejlesztése alacsony fotonszámú fényforrások méréséhez Dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Gábriel Eszter
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Szomszédsági mátrixok vizsgálata nyugalmi funkcionális MRI adatok feldolgozásában Gyüre Noémi SEMMELWEIS EGYETEM ORVOSI KÉPALKOTÓ KLINIKA, NEURORADIOLÓGIA TANSZÉK Simon Ferenc
Név: 
Tüske Milán Márton
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
The spin flip-flop phenomenon in the gravitational waveform of compact binaries Barta Dániel Wigner RCP, Részecske- és Magfizikai Intézet, Elméleti Fizika Osztály dr. Varga Imre
Név: 
Keveházi Zsombor
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
A Wikpédia szerkesztésének modellezése Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Skublics Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Diffúziós MRI traktográfia alapú agyi hálózatok vizsgálata Dr. Gyebnár Gyula (Ph.D) SEMMELWEIS EGYETEM ORVOSI KÉPALKOTÓ KLINIKA, NEURORADIOLÓGIA TANSZÉK Simon Ferenc
Név: 
Gilányi Lilla
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2023/24/2.
VVER-1000 reaktortartály leszálló gyűrűs csatornájában kialakuló hűtőközeg keveredés részletes vizsgálata Kiss Béla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Selmi Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Kevert állapoti geometriai fázis vizsgálata Lévay Péter Pál BME Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Velich Csaba
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Véges idejű kvencsek egydimenziós bozon rendszerekben Kormos Márton Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Schäffer Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Tömegtelen termodinamikai Bethe ansatz deformációi Lencsés Máté Wigner FK Dr. Takács Gábor
Név: 
Trombitás Karolina Sarolta
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Plazmaszéli semleges gáz hatásának vizsgálata nyalábmérésekre Dr. Asztalos Örs Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Szentkuti Attila Bence
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Plazmafluktuációk hatása nyalábemissziós spektroszkópiában Asztalos Örs NTI
Név: 
Nagy Gergely Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Bolyongások elektromosan töltött forgó fekete lyuk környékén Dr. Andai Attila BME, TTK, MI, Analízis és Operációkutatás Tanszék Dr. Lévay Péter Pál
Név: 
Strinyi Péter
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Inaktív hurokindítás reaktivitásbeviteli hatásának vizsgálata VVER-1200 modellen Dr. Rovni István Paks II. Atomerőmű Zrt. Dr. Szieberth Máté
Név: 
Kiss Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Szupravezető-félvezető kvantumáramkörök fejlesztése Csonka Szabolcs Fizika Tanszék
Név: 
Török Ádám
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Rendezetlenség hatása kvantumos pumpára Asbóth János BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Domokos Bálint
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Koherens és inkoherens zaj kvantuminformatikai folyamatokban: hogyan segít a zaj növelése? Asbóth János BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Németh Marcell
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
A KIKO3DMG kód továbbfejlesztése és tesztelése a KARATE moduljainak felhasználásával, VVER-440-es típusú reaktorok számítására Pataki István HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Biztonsági Laboratórium Szieberth Máté
Név: 
Hegyi Vince
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Pontrészecske mozgása Yang--Mills-mezőben Etesi Gábor Algebra és Geometria Tanszék Szunyogh László
Név: 
Hideg Olivér Benedek
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Szakadásos végeselem-módszer hatékonyságának vizsgálata a diffúzióegyenlet megoldására Kópházi József Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Kozma Dániel Ákos
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Fénnyel gerjesztett, többrétegű félvezetők nem destruktív mérése Svarcz Miklós Zsolt Semilab Zrt. Fehér Titusz
Név: 
Varga Richárd
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
OPTIKAILAG PUMPÁLT SPIN-SZELEKTÍV KÍSÉRLETEK GYÉMÁNT PONTHIBÁKON Dr. Kollarics Sándor HUN-REN Wigner FK Simon Ferenc
Név: 
Kucsera Robin József
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.