Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Címcsökkenő sorrend Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgató Típus Félév
2D heterostruktúrák mechanikai hangolása Makk Péter BME Fizika tanszék
Név: 
Tóth Roland
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
A KIKO3DMG kód továbbfejlesztése és tesztelése a KARATE moduljainak felhasználásával, VVER-440-es típusú reaktorok számítására Pataki István HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Nukleáris Biztonsági Laboratórium Szieberth Máté
Név: 
Hegyi Vince
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
A magnonok sávszerkezete nemeuklideszi rácsokon Rózsa Levente Wigner Fizikai Kutatóközpont Dr. Szunyogh László
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
A páros paritású Pn transzportszámítási módszer vizsgálata Kópházi József Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
A sűrűségfluktuációk fejlődése sodródó kozmológiai modellekben Dr. Raffai Péter ELTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézet Udvardi László
Név: 
Ködmön Dávid Attila
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
A Wikpédia szerkesztésének modellezése Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Skublics Tamás
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
ÁRAM-FÁZIS RELÁCIÓ MÉRÉSE KÉT DIMENZIÓS ELEKTRONGÁZOKBAN Scherübl Zoltán Fizika Tanszék
Név: 
Kóti Dávid Attila
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Az inhomogén univerzumok kozmológiája a különálló univerzum sejtés alapján Dr. Raffai Péter ELTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézet Dr. Udvardi László
Név: 
Kis Dominika Eleonóra
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Bolyongások elektromosan töltött forgó fekete lyuk környékén Dr. Andai Attila BME, TTK, MI, Analízis és Operációkutatás Tanszék Dr. Lévay Péter Pál
Név: 
Strinyi Péter
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
CFD modellfejlesztés és validáció egy SMR pálcaköteg PIV kísérleti eredményeivel Dr. Orosz Gergely Imre Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Székely Norbert
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Diffúziós MRI traktográfia alapú agyi hálózatok vizsgálata Dr. Gyebnár Gyula (Ph.D) SEMMELWEIS EGYETEM ORVOSI KÉPALKOTÓ KLINIKA, NEURORADIOLÓGIA TANSZÉK Simon Ferenc
Név: 
Gilányi Lilla
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2023/24/2.
Dinamika és statisztika nem-hermitikus kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Dinamika és statisztika nem-hermitikus kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Elektronspin-alapú kvantumbitek félvezetőkben Pályi András Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Elfutó elektronok modellezése és mérése a JT-60SA tokamakon Pokol Gergő NTI
Név: 
Keszthelyi Gábor
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Félvezető eszközök nagyfrekvenciás paramétereinek non-kontakt mérése Svarcz Miklós Zsolt Semilab Zrt. Fehér Titusz
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Fénnyel gerjesztett, többrétegű félvezetők nem destruktív mérése Svarcz Miklós Zsolt Semilab Zrt. Fehér Titusz
Név: 
Varga Richárd
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Hanbury Brown-Twiss intenzitás-interferométer fejlesztése Holló Csaba Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Györgyfalvai Fanni
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2023/24/2.
Inaktív hurokindítás reaktivitásbeviteli hatásának vizsgálata VVER-1200 modellen Dr. Rovni István Paks II. Atomerőmű Zrt. Dr. Szieberth Máté
Név: 
Kiss Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Kapcsolási dinamika kapuzható szupravezető fémes nanoszerkezetekben Makk Péter BME Fizika tanszék
Név: 
Kupás Lőrinc
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Kavicsok kollektív kopásának szimulációja Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Kettős Bayesianus inferencia automatizálása probabilisztikus programozási nyelvek használatával Fiser Jozsef CEU, Kognitív Tudományi Tanszék Varga Imre
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2023/24/2.
Kevert állapoti geometriai fázis vizsgálata Lévay Péter Pál BME Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Velich Csaba
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Koherens és inkoherens zaj kvantuminformatikai folyamatokban: hogyan segít a zaj növelése? Asbóth János BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Németh Marcell
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Korrelált 2D heteroszerkezetek vizsgálata Csonka Szabolcs BME
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Korrelált 2D heteroszerkezetek vizsgálata Csonka Szabolcs BME
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Középiskolák azonosítása az iWiW hálózatán Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Juhász Martin
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Kvantumbitek vizsgálata gyémántban és más egyéb félvezetőkben atomi szintű szimulációs módszerekkel Thiering Gergő Wigner FK Gali Ádám
Név: 
Sántha Zoltán
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Kvantumos összenyomódás és összefonódás nemkollineáris spinszerkezetekben Rózsa Levente Wigner Fizikai Kutatóközpont Szunyogh László
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Lokális spin-polarizált áram hatása felületi topologikus mágnesek spin dinamikájára Palotás Krisztián HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Szunyogh László
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Mágneses anyagok frekvenciafüggő viselkedésének fizikai alapjai és méréstechnikája Dr. Gyüre-Garami Balázs Robert Bosch kft. Dr. Simon Ferenc
Név: 
Takács Anna
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Mágneses kölcsönhatások számítása rendezetlen ötvözetekben Szunyogh László Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Magnetic interactions in disordered alloys László Szunyogh Department of Theoretical Physics, BME
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Modern félvezető struktúrák vizsgálata fotolumineszcenciával Dr. Lenk Sándor BME Atomfizika Tanszék Illés Levente
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2023/24/2.
Modern mérési módszerek az erdőgazdálkodásban Dr. Lenk Sándor BME Atomfizika Tanszék Gádoros Patrik
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
MR képalkotó eljárások nyitott kérdései a műtét előtti tervezésben Dr. Gyebnár Gyula (Ph.D), Dr. Kozák Lajos Rudolf (Med. Habil., Ph.D, EDINR) SEMMELWEIS EGYETEM ORVOSI KÉPALKOTÓ KLINIKA, NEURORADIOLÓGIA TANSZÉK Simon Ferenc
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2023/24/2.
NANOÁRAMKÖRÖK VIZSGÁLATA REZGŐKÖRÖKKEL Scherübl Zoltán Fizika Tanszék
Név: 
Fekete Levente Máté
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Nanoméretű VO2 fázisváltó memóriák vizsgálata Pósa László BME Fizika Tanszék
Név: 
Bakos Lóránt
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Neurális hálózatokkal segített kvantum állapot rekonstrukció Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2023/24/2.
Nyalábemissziós diagnosztika felbontásának jellemzése a MAST Upgrade tokamakhoz Balázs Péter BME Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Fonyi Máté Sándor
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Önkonzisztens mértékek stabilitásának vizsgálata kereskedelmi hálózatokon Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Bíró Nikolett
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott matematika
 • BSc szakdolgozat téma - elméleti matematika
2023/24/2.
Optikai rendszer modellezése szinkrotron-sugárzás extrakcióhoz Dr. Németh Gergely Synchrotron SOLEIL L'Orme des Merisiers Départementale 128 91190 Saint-Aubin Dr. Erdei Gábor
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Optikailag detektált mágneses rezonancia centrumok ab initio elméleti és kísérleti vizsgálata Gali Ádám Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Optikailag detektált mágneses rezonancia kísérletek nanoszerkezetű anyagokon Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Németh Gergő Olivér
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
OPTIKAILAG PUMPÁLT SPIN-SZELEKTÍV KÍSÉRLETEK GYÉMÁNT PONTHIBÁKON Dr. Kollarics Sándor HUN-REN Wigner FK Simon Ferenc
Név: 
Kucsera Robin József
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Optikailag pumpált spin-szelektív kísérletek gyémánt ponthibákon Simon Ferenc Fizika Tanszék
Név: 
Kucsera Robin József
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Összefonódott fotonpár forrás fejlesztése 1560 nm hullámhosszon Dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2023/24/2.
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja Palotás Krisztián HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont Udvardi László
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Plazmafluktuációk hatása nyalábemissziós spektroszkópiában Asztalos Örs NTI
Név: 
Nagy Gergely Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Plazmaszéli semleges gáz hatásának vizsgálata nyalábmérésekre Dr. Asztalos Örs Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Szentkuti Attila Bence
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Pontrészecske mozgása Yang--Mills-mezőben Etesi Gábor Algebra és Geometria Tanszék Szunyogh László
Név: 
Hideg Olivér Benedek
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Rendezetlenség hatása kvantumos pumpára Asbóth János BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Domokos Bálint
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Reprezentáció tanulás elmeletének kifejlesztése az indukciós biasok hatásainak szimulálásán keresztül Fiser Jozsef CEU, Kognitív Tudományi Tanszék Varga Imre
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2023/24/2.
Részecske forgás vizsgálata szemcsés anyagban Börzsönyi Tamás HUN-REN WIGNER FK Török János
Név: 
Telek Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Romboéderes grafit vizsgálata vezető atomerő mikroszkóppal Nemes-Incze Péter HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Csonka Szabolcs
Név: 
Varga Dóra
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Skyrmionok elméleti vizsgálata mágneses vékonyrétegben Dr. Udvardi László Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Török Mátyás
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Soktest-lokalizáció kvantum-optimalizációs problémákban Zaránd Gergely Fizikai Intézet / Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dénes Gergő
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Spektrométer fejlesztése alacsony fotonszámú fényforrások méréséhez Dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Gábriel Eszter
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Spin-rács kölcsonhatások vizsgálata első elvekből Dr. Udvardi László Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Réti Eszter Anna
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Spin-spirál állapotok atomi vastagságú vékonyrétegekben Szunyogh László Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Spin-spiral states in ultrathin films and nanowires László Szunyogh Department of Theoretical Physics
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Szakadásos végeselem-módszer hatékonyságának vizsgálata a diffúzióegyenlet megoldására Kópházi József Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Kozma Dániel Ákos
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2023/24/2.
Szén nanocsövek topologia-indukált állapotainak vizsgálata Zaránd Gergely Fizikai Intézet / Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Markó István
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Szociális kapcsolatok kialakulásának vizsgálata és modellezése online térben Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dobos Kornél
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Szomszédsági mátrixok vizsgálata nyugalmi funkcionális MRI adatok feldolgozásában Gyüre Noémi SEMMELWEIS EGYETEM ORVOSI KÉPALKOTÓ KLINIKA, NEURORADIOLÓGIA TANSZÉK Simon Ferenc
Név: 
Tüske Milán Márton
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Szupravezető-félvezető kvantumáramkörök fejlesztése Csonka Szabolcs Fizika Tanszék
Név: 
Török Ádám
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
The spin flip-flop phenomenon in the gravitational waveform of compact binaries Barta Dániel Wigner RCP, Részecske- és Magfizikai Intézet, Elméleti Fizika Osztály dr. Varga Imre
Név: 
Keveházi Zsombor
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Tömegtelen termodinamikai Bethe ansatz deformációi Lencsés Máté Wigner FK Dr. Takács Gábor
Név: 
Trombitás Karolina Sarolta
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Topologikus rend kölcsönható kvantumrendszerekben Pályi András Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Ultragyors rezisztív kapcsolási jelenségek VO2 memrisztorokban Török Tímea Nóra Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Pollner Zsigmond Sándor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Van der Waals szerkezetek előállítása és alacsony hőmérsékletű karakterizációja Makk Péter BME Fizika tanszék
Név: 
Góczán Péter
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2023/24/2.
Véges idejű kvencsek egydimenziós bozon rendszerekben Kormos Márton Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Schäffer Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
Végtelen spinrendszerek matematikája Vrana Péter Matematika Intézet, Algebra és Geometria Tanszék Udvardi László
Név: 
Zöldy Márton
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.
VVER-1000 reaktortartály leszálló gyűrűs csatornájában kialakuló hűtőközeg keveredés részletes vizsgálata Kiss Béla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Selmi Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2023/24/2.