Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE12AF22 Bevezetés az ultragyors impulzusok fizikájába
BMETE12AF21 Haladó fizika laboratórium 3
BMETE12AF20 Kísérleti fizika gyakorlat 2
BMETE12AF19 Bevezetés az alkalmazott anyagtudományba
BMETE12AF18 Programozás 3
BMETE12AF17 Programozás 2
BMETE12AF15 Elektrodinamika alapjai
BMETE12AF14 Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból
BMETE12AF11 Alkalmazott plazmafizika
BMETE12AF10 Biofizika alapjai
BMETE12AF09 Mikroszkópia
BMETE12AF08 Mikro- és nanotechnológiák
BMETE12AF07 Lézertechnika
BMETE12AF06 Programozás 3
BMETE12AF05 Vákuumfizika
BMETE12AF04 Spektroszkópia
BMETE12AF03 Programozás 2
BMETE12AF02 Fizika laboratórium 5
BMETE12AF01 Optika
BMETE125300 Vékonyrétegek technológiája
BMETE11NGMF Modern fizika alkalmazásai a mérnöki gyakorlatban
BMETE11MX33 Fizika 3
BMETE11MX32 Paradox kvantum világ
BMETE11MX22 Fizika laboratórium építőmérnököknek
BMETE11MX01 Fizika 3
BMETE11MX00 Fotonika optikai alapjai
BMETE11MF57 Mágnesség elmélete
BMETE11MF56 Mágneses rezonancia
BMETE11MF55 Modern szilárdtestfizika
BMETE11MF54 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
BMETE11MF52 Korszerű félvezető eszközök
BMETE11MF50 Szeminárium NA4
BMETE11MF49 Szeminárium NA3
BMETE11MF48 Szeminárium NA2
BMETE11MF47 Szeminárium NA1
BMETE11MF46 Fizika laboratórium NA
BMETE11MF45 Szupravezetés
BMETE11MF44 Mágnesség elmélete
BMETE11MF43 Mágneses rezonancia
BMETE11MF42 Kvantuminformatika
BMETE11MF41 Modern szilárdtestfizika
BMETE11MF40 Trendek a nanotechnológiában
BMETE11MF39 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
BMETE11MF38 Kémiai módszerek a nanotechnológiában
BMETE11MF37 A nanofizika alapjai
BMETE11MF36 Nanotechnológia és anyagtudomány
BMETE11MF35 Topologikus szigetelők 2
BMETE11MF34 Topologikus szigetelők
BMETE11MF33 Diplomamunka-készítés KF
BMETE11MF32 Önálló laboratórium KF2

Oldalak