Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE80SA13 Villamos hálózatok és irányítástechnikai berendezések
BMETE80SA14 Hatósági szabályozás rendszere
BMETE80SA15 Atomerőművi vegyészeti ismeretek
BMETE80SA16 Reaktorüzemeltetési gyakorlat
BMETE80SA17 Atomerőmű üzemlátogatás
BMETE80SA18 Szakdolgozat készítés
BMETE80SR00 Alkalmazott matematika 1
BMETE80SR01 Nukleáris méréstechnika 1
BMETE80SR02 Reaktorfizika 1
BMETE80SR03 Sugárvédelem és dozimetria
BMETE80SR04 Termohidraulika 1
BMETE80SR11 Atomerőművek 1
BMETE80SR12 Atomreaktorok üzemtana
BMETE80SR13 Energetika
BMETE80SR14 Irányítástechnika 2
BMETE80SR15 Reaktortechnika 1
BMETE80SR16 Laboratóriumi gyakorlatok 2
BMETE80SR30 Alkalmazott matematika
BMETE80SR31 Reaktorfizika 1
BMETE80SR32 Nukleáris méréstechnika 1
BMETE80SR33 Termohidraulika 1
BMETE80SR34 Sugárvédelem, dozimetria és radioaktív hulladékok
BMETE80SR35 Villamos berendezések, hálózatok
BMETE80SR36 Fenntartható fejlődés és atomenergia
BMETE80SR37 Reaktorfizika 2
BMETE80SR38 Nukleáris méréstechnika 2
BMETE80SR39 Termohidraulika 2
BMETE80SR40 Irányítástechnika 1
BMETE80SR41 Nukleáris üzemanyagciklus
BMETE80SR42 Atomerőművek 1
BMETE80SR43 Laboratóriumi gyakorlatok 1
BMETE80SR44 Műhelymunka (esettanulmányok) 1
BMETE80SR45 Irányítástechnika 2
BMETE80SR46 Nukleáris biztonság, védettség és a biztosítéki rendszer
BMETE80SR47 Reaktortechnika
BMETE80SR48 Atomreaktorok üzemtana
BMETE80SR49 Atomerőművek 2
BMETE80SR50 Laboratóriumi gyakorlatok 2
BMETE80SR51 Műhelymunka (esettanulmányok) 2
BMETE80SR52 Biztonsági kultúra
BMETE80SR53 Környezetvédelem
BMETE80SR54 Atomerőművek 3
BMETE80SR55 Laboratóriumi gyakorlatok 3
BMETE80SR56 Monte Carlo módszerek
BMETE80SR57 Reaktorfizikai számítások
BMETE80SR58 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE80SR59 Termohidraulikai rendszerelemzés
BMETE80SR60 Nukleáris mérések
BMETE80SR61 Diplomamunka
BMETE80SR62 Energia, kockázat, kommunikáció

Oldalak