Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE12AF10 Biofizika alapjai
BMETE12AF11 Alkalmazott plazmafizika
BMETE12AF14 Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból
BMETE12AF15 Elektrodinamika alapjai
BMETE12AF17 Programozás 2
BMETE12AF18 Programozás 3
BMETE12AF19 Bevezetés az alkalmazott anyagtudományba
BMETE12AF20 Kísérleti fizika gyakorlat 2
BMETE12AF21 Haladó fizika laboratórium 3
BMETE12AF22 Bevezetés az ultragyors impulzusok fizikájába
BMETE12AF23 Fizikai kísérletek tervezése és építése
BMETE12AF24 A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai
BMETE12AF25 Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai
BMETE12AF26 A felületfizika alapjai
BMETE12AF27 Elektronika
BMETE12AF28 Spektroszkópia
BMETE12AF29 Vákuumfizika
BMETE12AF30 Végeselem modellezés COMSOL környezetben
BMETE12AF31 Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai
BMETE12AF32 A felületfizika alapjai
BMETE12AF33 Mikro- és nanotechnológiák
BMETE12AF34 Mikroszkópia
BMETE12AF35 Optika
BMETE12AF44 Fizika feladatok megoldása 2
BMETE12AF45 Haladó problémamegoldó szeminárium 2
BMETE12AF46 Kísérleti fizika 2
BMETE12AF47 Kísérleti fizika gyakorlat 2
BMETE12AF48 Spektroszkópia
BMETE12AP49 Elektrodinamika és optika
BMETE12AX00 Connaissances de base en chimie pour les ingénieurs
BMETE12AX12 Anyagtudományi vizsgálati módszerek
BMETE12AX13 Kémia villamosmérnököknek
BMETE12AX13-v1 Kémia villamosmérnököknek
BMETE12AX16 Megújuló energiák, globális felmelegedés
BMETE12MF01 Fizikai problémák megoldása
BMETE12MF01-v1 Fizikai problémák megoldása
BMETE12MF02 Fizikai anyagtudomány
BMETE12MF03 Fizika laboratórium AF
BMETE12MF04 Szeminárium AF1
BMETE12MF05 Szeminárium AF2
BMETE12MF06 Szeminárium AF3
BMETE12MF07 Szeminárium AF4
BMETE12MF08 Önálló laboratórium AF1
BMETE12MF09 Önálló laboratórium AF2
BMETE12MF10 Alkalmazott fizika szigorlat
BMETE12MF11 Szakmai gyakorlat AF
BMETE12MF12 Diplomamunka AF
BMETE12MF13 Bevezetés az optikába
BMETE12MF13-v1 Bevezetés az optikába
BMETE12MF14 Fényforrások

Oldalak