Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE947207 Klasszikus nemeuklideszi geometriák és modelljeik
BMETE947208 Komplex algebrai görbék feletti vektornyalábok
BMETE947209 Bevezetés a Hodge-elméletbe
BMETE947210 Kvantum csatornák
BMETE947211 Bevezetés az Atiyah–Singer index-tétel témakörébe
BMETE947212 Lie-csoportok es reprezentacioelmelet 2
BMETE949400 A tér formája
BMETE94AM03 Geometria
BMETE94AM04 Geometria gyakorlat
BMETE94AM05 Differenciálgeometria 1
BMETE94AM06 Differenciálgeometria 2
BMETE94AM07 Differenciálgeometria 2 gyakorlat
BMETE94AM08 Számítógépes grafika
BMETE94AM10 Felületek differenciálgeometriája
BMETE94AM15 Differenciálgeometria 2
BMETE94AM16 Bevezetés az általános topológiába
BMETE94AM17 Bevezetés a geometriába
BMETE94AM18 Geometria
BMETE94AM19 Differenciálgeometria 1
BMETE94AM20 Differenciálgeometria 2
BMETE94AM21 Topológia és differenciálható sokaságok
BMETE94AM22 Konvex geometria
BMETE94AM23 Geometriai adatfeldolgozás
BMETE94AM24 Geometria 1
BMETE94AM25 Geometria 2
BMETE94AM26 Differenciálgeometria 1
BMETE94AM30 A számítógépi geometria eszközei
BMETE94AX00 Differenciálgeometria és numerikus módszerei
BMETE94AX01 Ábrázoló geometria 1
BMETE94AX02 Ábrázoló geometria 2
BMETE94AX09 Matematika Plus2
BMETE94AX11 Görbék, felületek és transzformációk geometriája mérnököknek
BMETE94AX12 Test- és felületmodellezés
BMETE94AX13 Konstruktív geometria
BMETE94AX14 Számítógépi geometria mérnököknek
BMETE94BG01 Matematika G1
BMETE94BG02 Matematika G2
BMETE94BG03 Matematika G3
BMETE94MM00 Differenciálgeometria és topológia
BMETE94MM01 Projektív geometria
BMETE94MM02 Kombinatorikus és diszkrét geometria
BMETE94MM03 Nemeuklideszi geometria
BMETE94MM06 Geometria szeminárium
BMETE94MM07 Kompakt Lie-csoportok reprezentációelmélete
BMETE94MM08 Reprezentációelmélet és geometriai kvantálás
BMETE94MM10 Kompakt Lie-csoportok reprezentációelmélete
BMETE94MM11 A klasszikus mezőelméletek geometriája
BMETE94MM12 Differenciálható csoportok
BMETE94MM13 Algebrai és geometriai módszerek a kvantum-információelméletben
BMETE94MM14 Bevezetés a Riemann-geometriába és a Morse-elméletbe

Oldalak