Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címecsökkenő sorrend
BMETE12MF78 Optikai tervezés
BMETE93AM16 Optimalizálási modellek
BMETE937307 Optimalizálási modellek és módszerek
BMETE93MM35 Optimalizálási modellek M
BMETE93MX20 Optimalizálási modellek mérnököknek
BMETE12MF21 Optoelektronikai eszközök
BMETE92MM32 Ortogonális polinomok
BMETE80MFAM Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása
BMETE80MF73 Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása
BMETE80MF79 Orvosi fizika alapismeretek
BMETE80MF80 Orvosi fizika laboratórium
BMETE80MF87 Orvosi fizika szigorlat
BMETE80MF87_ervényes_2012.08.30-ig Orvosi fizika szigorlat
BMETE80MF91 Orvosi képalkotás
BMETE80MFAN Orvosi képalkotás
BMETE80AF35 Orvosi képalkotó rendszerek
BMETE47D131 Összehangoldódás az együttes cselekvésben és a szemtől szembeni kommunikációban
BMETE919201 P-adikus számok és véges testek feletti egyenletek
BMETE47MN02 Pályaszocializáció és pszichológusi etika
BMETE11MX32 Paradox kvantum világ
BMETE93AM13 Parciális differenciálegyenletek
BMETE92AM45 Parciális differenciálegyenletek
BMETE93MM03 Parciális differenciálegyenletek 2
BMETE939307 Parciális differenciálegyenletek a pénzügyi matematikában
BMETE93MM34 Parciális differenciálegyenletek M
BMETE92AX15 Parciális differenciálegyenletek mérnöki alkalmazásokban
BMETE95MM14 Pénzügyi folyamatok
BMETE15MF78 Pénzügyi matematika és programozás
BMETE47MC13 Percepció és tanulás
BMETE91MM19 Permutációcsoportok és kombinatorikus struktúrák
BMETE809408 Plazma diagnosztika
BMETE80MD02 Plazmafizika
BMETE80AF40 Plazmahullámok és alkalmazásuk RF fűtésre
BMETE909101 Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 2
BMETE909102 Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 3
BMETE909103 Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 4
BMETE909104 Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 5
BMETE92MM04 Potenciálelmélet
BMETE47MC15 Pragmatika és kognitív nyelvszemlélet
BMETE47MN34 Pragmatika és kognitív nyelvszemlélet
BMETE93AX10 Probability Theory and Statistics
BMETE47MC08 Programozás
BMETE12AF03 Programozás 2
BMETE12AF17 Programozás 2
BMETE12AF06 Programozás 3
BMETE12AF18 Programozás 3
BMETE91AM12 Programozási feladat 1
BMETE91AM13 Programozási feladat 2
BMETE91AM14 Programozási feladat 3
BMETE94MM01 Projektív geometria

Oldalak