Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címe
BMETE11MF13 Mágnesség elmélete 1
BMETE11MF14 Transzport komplex nanoszerkezetekben
BMETE11MF15 Modern szilárdtestfizika
BMETE11MF16 Optikai spektroszkópia
BMETE11MF17 Töltés és spinsűrűség hullámok
BMETE11MF18 Új kísérletek a nanofizikában
BMETE11MF19 Holográfia és alkalmazások
BMETE11MF20 Optikai adatátvitel fizikai alapjai
BMETE11MF21 Optikai méréstechnika
BMETE11MF25 Nanofizika szeminárium 1
BMETE11MF26 Félvezetők fizikája 1
BMETE11MF27 Félvezetők fizikája 2
BMETE11MF28 Nanofizika szeminárium 2
BMETE11MF29 Optikai spektroszkópia szeminárium
BMETE11MF30 Kölcsönható spin-rendszerek valós anyagokban
BMETE11MF31 Optikai spektroszkópia szeminárium 2
BMETE11MF32 Önálló laboratórium KF2
BMETE11MF33 Diplomamunka-készítés KF
BMETE11MF34 Topologikus szigetelők
BMETE11MF35 Topologikus szigetelők 2
BMETE11MF36 Nanotechnológia és anyagtudomány
BMETE11MF37 A nanofizika alapjai
BMETE11MF38 Kémiai módszerek a nanotechnológiában
BMETE11MF39 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
BMETE11MF40 Trendek a nanotechnológiában
BMETE11MF41 Modern szilárdtestfizika
BMETE11MF42 Kvantuminformatika
BMETE11MF43 Mágneses rezonancia
BMETE11MF44 Mágnesség elmélete
BMETE11MF45 Szupravezetés
BMETE11MF46 Fizika laboratórium NA
BMETE11MF47 Szeminárium NA1
BMETE11MF48 Szeminárium NA2
BMETE11MF49 Szeminárium NA3
BMETE11MF50 Szeminárium NA4
BMETE11MX00 Fotonika optikai alapjai
BMETE11MX01 Fizika 3
BMETE11MX22 Fizika laboratórium építőmérnököknek
BMETE11MX32 Paradox kvantum világ
BMETE125300 Vékonyrétegek technológiája
BMETE12AF01 Optika
BMETE12AF02 Fizika laboratórium 5
BMETE12AF03 Programozás 2
BMETE12AF04 Spektroszkópia
BMETE12AF05 Vákuumfizika
BMETE12AF06 Programozás 3
BMETE12AF07 Lézertechnika
BMETE12AF08 Mikro- és nanotechnológiák
BMETE12AF09 Mikroszkópia
BMETE12AF10 Biofizika alapjai

Oldalak