Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címecsökkenő sorrend
BMETE47D121 A zenei kogníció idegrendszeri háttere
BMETE90AX06 Ábrázoló geometria
BMETE94AX01 Ábrázoló geometria 1
BMETE94AX02 Ábrázoló geometria 2
BMETE90AX27 Ábrázoló geometria – Alapismeretek
BMETE11AP63 Adatgyűjtés és adatkiértékelés
BMETE95MAQ0 Adattudomány
BMETE95AM43 Adattudományi programozási feladatok
BMETE91AM29 Additív és kombinatorikus számelmélet
BMETE47MC17 Afázia
BMETE47D124 Agysérülés és kogníció
BMETE47D129 Agysérülés és kogníció 2
BMETE927317 Aktualitások az approximációelméletben
BMETE80MFAG Alacsonyhőmérsékletű plazmafizika
BMETE80MF49 Alacsonyhőmérsékletű plazmafizika
BMETE80SA09 Alapelvi szimulátoros gyakorlat (PC2 szimulátor)
BMETE91AM02 Algebra 1
BMETE91AM38 Algebra 1
BMETE91AM03 Algebra 1 gyakorlat
BMETE91AM04 Algebra 2
BMETE91AM39 Algebra 2
BMETE91AM05 Algebra 2 gyakorlat
BMETE91MM21 Algebra 2M
BMETE919205 Algebrai csoportok
BMETEAGMsMAASZ-00 Algebrai és analitikus számelmélet
BMETE91MM08 Algebrai és aritmetikai algoritmusok
BMETE94MM13 Algebrai és geometriai módszerek a kvantum-információelméletben
BMETE91MM24 Algebrai görbék
BMETE91MM07 Algebrai számelmélet
BMETE919203 Algebrai számelmélet
BMETE91MM09 Algebrai topológia
BMETE947203 Algebrai topológia
BMETEAGMsMATHA-00 Algebrai topológia és homológikus algebra
BMETE92AX49 Algoritmikus matematika
BMETE919206 Algoritmuselmélet laboratórium
BMETE91AM47 Algoritmuselmélet programozási feladatok
BMETE91AM57 Algoritmuselmélet programozási feladatok
BMETE12MF10 Alkalmazott fizika szigorlat
BMETE47MC45 Alkalmazott kognitív pszichológia
BMETE80SR30 Alkalmazott matematika
BMETE80SR00 Alkalmazott matematika 1
BMETE92AM54 Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal
BMETE92MM41 Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal M
BMETE12AF11 Alkalmazott plazmafizika
BMETE95MM37 Alkalmazott statisztika és likelihood módszerek
BMETE95MM37 Alkalmazott statisztika és likelihood módszerek
BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika
BMETE95AM42 Alkalmazott sztochasztika
BMETE95AM35 Alkalmazott sztochasztika
BMETE47MC46 Alvás a kognitív idegtudományban

Oldalak