Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címecsökkenő sorrend
BMETE90MX47 Operációkutatás menedzsereknek
BMETE90MX48 Operációkutatási modellek
BMETE93MM06 Operációkutatási programrendszerek
BMETE92MM44 Operátorelmélet
BMETE92MM05 Operátorelmélet
BMETE12AF35 Optika
BMETE12AF01 Optika
BMETE11MF20 Optikai adatátvitel fizikai alapjai
BMETE12MF77 Optikai anyagok és technológiák
BMETE12MF18 Optikai anyagok és technológiák
BMETE12MF33 Optikai anyagok és technológiák 1
BMETE12MF34 Optikai anyagok és technológiák 2
BMETE12MF19 Optikai jelfeldolgozás és adattárolás
BMETE11MF21 Optikai méréstechnika
BMETE11MF16 Optikai spektroszkópia
BMETE11MF39 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
BMETE11MF54 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
BMETE115303 Optikai spektroszkópia korrelált elektron rendszereken
BMETE11MF29 Optikai spektroszkópia szeminárium
BMETE11MF31 Optikai spektroszkópia szeminárium 2
BMETE12MF20 Optikai tervezés
BMETE12MF39 Optikai tervezés
BMETE12MF78 Optikai tervezés
BMETE93AM16 Optimalizálási modellek
BMETE937307 Optimalizálási modellek és módszerek
BMETE93MM35 Optimalizálási modellek M
BMETE93MX20 Optimalizálási modellek mérnököknek
BMETE12MF21 Optoelektronikai eszközök
BMETE92MM32 Ortogonális polinomok
BMETE80MF73 Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása
BMETE80MFAM Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása
BMETENTMsOKRAI-00 Orvosi fizika alapismeretek
BMETE80MF79 Orvosi fizika alapismeretek
BMETENTMsOFLAB-00 Orvosi fizika laboratórium
BMETE80MF80 Orvosi fizika laboratórium
BMETE80MF87 Orvosi fizika szigorlat
BMETE80MF87_ervényes_2012.08.30-ig Orvosi fizika szigorlat
BMETE80MF91 Orvosi képalkotás
BMETE80MFAN Orvosi képalkotás
BMETE80AF35 Orvosi képalkotó rendszerek
BMETE47D131 Összehangoldódás az együttes cselekvésben és a szemtől szembeni kommunikációban
BMETE919201 P-adikus számok és véges testek feletti egyenletek
BMETE47MN02 Pályaszocializáció és pszichológusi etika
BMETE11MX32 Paradox kvantum világ
BMETE92AM45 Parciális differenciálegyenletek
BMETE93AM13 Parciális differenciálegyenletek
BMETE93MM03 Parciális differenciálegyenletek 2
BMETE939307 Parciális differenciálegyenletek a pénzügyi matematikában
BMETE93MM34 Parciális differenciálegyenletek M
BMETE92AX15 Parciális differenciálegyenletek mérnöki alkalmazásokban

Oldalak