Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE94MM15 Differenciálgeometria 2M
BMETE94MM16 Konvex geometria M
BMETE94MX04 Projektív geometria mérnököknek
BMETE94MX05 Számítógépi geometriai modellezés
BMETE94MX09 Felületek spline-modellezése
BMETE951304 Biostatisztika
BMETE955302 Kombinatorikus számelmélet
BMETE955303 Matematikai perkolációelmélet
BMETE955306 Riemann felületek
BMETE955312 Analitikus számelmélet
BMETE957305 Véletlen módszerek a kombinatorikában és számelméletben
BMETE957306 Fourier-analízis és fraktálok
BMETE959307 Statisztikai módszerek az adatbányászatban
BMETE959308 A természetes nyelvfeldolgozás matematikai alapjai
BMETE959309 Sztochasztikus analízis 2
BMETE959310 Nemparaméteres statisztika
BMETE959311 Válogatott fejezetek a dinamikai rendszerek elméletéből
BMETE95AF00 Valószínűségszámítás fizikusoknak
BMETE95AM02 Feladatmegoldó szeminárium 1
BMETE95AM03 Feladatmegoldó szeminárium 2
BMETE95AM04 Valószínűségszámítás 1
BMETE95AM05 Valószínűségszámítás 1 gyakorlat
BMETE95AM06 Valószínűségszámítás 2
BMETE95AM07 Valószínűségszámítás 3
BMETE95AM08 Matematikai statisztika
BMETE95AM09 Sztochasztikus folyamatok
BMETE95AM10 Statisztikai programcsomagok
BMETE95AM11 Biztosításmatematika
BMETE95AM12 Matematikai modellalkotás szeminárium
BMETE95AM13 Szakdolgozat-készítés
BMETE95AM13_2009-05-06-ig Szakdolgozat
BMETE95AM20 Sztochasztikus modellek a bioinformatikában
BMETE95AM22 Ergodelmélet és Dinamikai Rendszerek
BMETE95AM23 Statisztika és adatbányászat alkalmazása a gyakorlatban
BMETE95AM26 Sztochasztikus folyamatok
BMETE95AM27 Matematikai statisztika
BMETE95AM28 Bevezetés a pénzügyi matematikába
BMETE95AM29 Valószínűségszámítás 1
BMETE95AM30 Valószínűségszámítás 2
BMETE95AM31 Statisztika 1
BMETE95AM32 Statisztika 2
BMETE95AM33 A modern valószínűségszámítás eszközei
BMETE95AM34 Sztochasztikus folyamatok
BMETE95AM35 Alkalmazott sztochasztika
BMETE95AM36 Bevezetés az adattudományba 1
BMETE95AM37 Bevezetés az adattudományba 2
BMETE95AM38 Gépi tanulás sztochasztikus folyamatokra
BMETE95AM39 Véletlen diszkrét struktúrák
BMETE95AM41 Sztochasztikus Folyamatok
BMETE95AM41 Sztochasztikus Folyamatok

Oldalak