Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE11MF31 Optikai spektroszkópia szeminárium 2
BMETE11MF30 Kölcsönható spin-rendszerek valós anyagokban
BMETE11MF29 Optikai spektroszkópia szeminárium
BMETE11MF28 Nanofizika szeminárium 2
BMETE11MF27 Félvezetők fizikája 2
BMETE11MF26 Félvezetők fizikája
BMETE11MF25 Nanofizika szeminárium 1
BMETE11MF24 Transzport komplex nanoszerkezetekben
BMETE11MF21 Optikai méréstechnika
BMETE11MF20 Optikai adatátvitel fizikai alapjai
BMETE11MF19 Holográfia és alkalmazások
BMETE11MF18 Új kísérletek a nanofizikában
BMETE11MF17 Töltés és spinsűrűség hullámok
BMETE11MF16 Optikai spektroszkópia
BMETE11MF15 Modern szilárdtestfizika
BMETE11MF14 Mágnesség elmélete 2
BMETE11MF13 Mágnesség elmélete 1
BMETE11MF12 Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban
BMETE11MF11 Bevezetés a szupravezetők elméletébe
BMETE11MF10 Diplomamunka KF
BMETE11MF09 Szakmai gyakorlat KF
BMETE11MF08 Önálló laboratórium KF2
BMETE11MF07 Önálló laboratórium KF1
BMETE11MF06 Szeminárium KF4
BMETE11MF05 Szeminárium KF3
BMETE11MF04 Szeminárium KF2
BMETE11MF03 Szeminárium KF1
BMETE11MF02 Fizika laboratórium KF
BMETE11MF01 Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása
BMETE11BG16 A fizika kultúrtörténete kísérletekkel
BMETE11BG15 Bevezető fizika
BMETE11BG07 Fizika ismeretfelmérés G
BMETE11BG06 Mérnöki fizika G
BMETE11BG05 Mérnöki fizika
BMETE11AX57 Fejezetek a modern fizikából
BMETE11AX56 Fizika 2M
BMETE11AX56 Fizika 2M
BMETE11AX56 Fizika 2M
BMETE11AX56 Fizika 2M
BMETE11AX56 Fizika 2M
BMETE11AX56 Fizika 2M
BMETE11AX56 Fizika 2M
BMETE11AX56 Fizika 2M
BMETE11AX55 Fizika 1M
BMETE11AX54 Bevezető Fizika M
BMETE11AX53 Fizika i
BMETE11AX52 Fizikai alapismeretek
BMETE11AX39 Görbült téridő
BMETE11AX38 Szemléletes relativitáselmélet
BMETE11AX24 Fizika 2i

Oldalak