Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE92MM10 Normált algebrák elemei
BMETE92MM16 Fejezetek a valós és komplex analízisből
BMETE92MM22 Disztribúcióelmélet és Green-függvények
BMETE92MM23 Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis
BMETE92MM24 Funkcionálanalízis alkalmazásai
BMETE92MM26 Válogatott témák a funkcionálanalízisből
BMETE92MM27 Elliptikus peremérték-feladatok néhány osztályának numerikus megoldási módszerei
BMETE92MM28 Spektrálelmélet
BMETE92MM29 Kvantum Információelmélet
BMETE92MM30 Mátrixanalízis és kvantum-információelmélet
BMETE92MM31 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium
BMETE92MM32 Ortogonális polinomok
BMETE92MM33 Banach-algebrák
BMETE92MM34 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium 2
BMETE92MM35 Kvantum-információelmélet kutatószeminárium 3
BMETE92MM36 Végtelen dimenziós kvantumrendszerek matematikája
BMETE92MM37 Válogatott fejezetek a kvantum-információelméletből
BMETE92MM38 Fejezetek a modern kvantum-információelméletből
BMETE92MM39 Bevezetés a kvantum-információelméletbe
BMETE92MM40 Bevezetés a kvantum-információelméletbe
BMETE92MM41 Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal M
BMETE92MM42 Klasszikus- és kvantum-információelmélet
BMETE92MM43 Funkcionálanalízis 2
BMETE92MM44 Operátorelmélet
BMETE92MM45 Haladó mátrixanalízis szeminárium
BMETE92MX00 Matematika M12 – Differenciálegyenletek
BMETE92MX17 Reakciókinetikai szeminárium 1
BMETE92MX18 Reakciókinetikai szeminárium 2
BMETE92MX25 Fourier analízis mérnököknek
BMETE92MX28 Relátor terek és más topológiai struktúrák
BMETE935301 Káosz bizonyítása számítógéppel
BMETE937305 Diszkrét matematikai módszerek az operációkutatásban
BMETE937306 Globális optimalizálás
BMETE937307 Optimalizálási modellek és módszerek
BMETE937308 Differenciálegyenletek és bifurkációk 1
BMETE937309 Differenciálegyenletek és bifurkációk 2
BMETE937310 Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei
BMETE937311 Numerikus modellezés és KDE módszerek alkalmazásai
BMETE939300 A kombinatorikus optimalizálás számítógépes módszerei
BMETE939302 Matematikatörténet
BMETE939303 Matematika szigorlai konzultáció menedzsereknek és közgazdászoknak
BMETE939304 Matematika szigorlati konzultáció gépészmérnököknek
BMETE939307 Parciális differenciálegyenletek a pénzügyi matematikában
BMETE93AF20 Analízis fizikusoknak
BMETE93AF21 Többváltozós analízis fizikusoknak
BMETE93AM13 Parciális differenciálegyenletek
BMETE93AM15 Differenciálegyenletek 1
BMETE93AM16 Optimalizálási modellek
BMETE93AM17 Bevezetés a matematikai közgazdaságtanba
BMETE93AM18 Differenciálegyenletek 2

Oldalak