Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címenövekvő sorrend
BMETE909101 Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 2
BMETE80AF40 Plazmahullámok és alkalmazásuk RF fűtésre
BMETE80MD02 Plazmafizika
BMETE809408 Plazma diagnosztika
BMETE91MM19 Permutációcsoportok és kombinatorikus struktúrák
BMETE47MC13 Percepció és tanulás
BMETE15MF78 Pénzügyi matematika és programozás
BMETE95MM14 Pénzügyi folyamatok
BMETE92AX15 Parciális differenciálegyenletek mérnöki alkalmazásokban
BMETE93MM34 Parciális differenciálegyenletek M
BMETE939307 Parciális differenciálegyenletek a pénzügyi matematikában
BMETE93MM03 Parciális differenciálegyenletek 2
BMETE93AM13 Parciális differenciálegyenletek
BMETE92AM45 Parciális differenciálegyenletek
BMETE11MX32 Paradox kvantum világ
BMETE47MN02 Pályaszocializáció és pszichológusi etika
BMETE919201 P-adikus számok és véges testek feletti egyenletek
BMETE47D131 Összehangoldódás az együttes cselekvésben és a szemtől szembeni kommunikációban
BMETE80AF35 Orvosi képalkotó rendszerek
BMETE80MFAN Orvosi képalkotás
BMETE80MF91 Orvosi képalkotás
BMETE80MF87 Orvosi fizika szigorlat
BMETE80MF87_ervényes_2012.08.30-ig Orvosi fizika szigorlat
BMETE80MF80 Orvosi fizika laboratórium
BMETE80MF79 Orvosi fizika alapismeretek
BMETE80MF73 Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása
BMETE80MFAM Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása
BMETE92MM32 Ortogonális polinomok
BMETE12MF21 Optoelektronikai eszközök
BMETE93MX20 Optimalizálási modellek mérnököknek
BMETE93MM35 Optimalizálási modellek M
BMETE937307 Optimalizálási modellek és módszerek
BMETE93AM16 Optimalizálási modellek
BMETE12MF20 Optikai tervezés
BMETE12MF39 Optikai tervezés
BMETE12MF78 Optikai tervezés
BMETE11MF31 Optikai spektroszkópia szeminárium 2
BMETE11MF29 Optikai spektroszkópia szeminárium
BMETE115303 Optikai spektroszkópia korrelált elektron rendszereken
BMETE11MF39 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
BMETE11MF54 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
BMETE11MF16 Optikai spektroszkópia
BMETE11MF21 Optikai méréstechnika
BMETE12MF19 Optikai jelfeldolgozás és adattárolás
BMETE12MF34 Optikai anyagok és technológiák 2
BMETE12MF33 Optikai anyagok és technológiák 1
BMETE12MF77 Optikai anyagok és technológiák
BMETE12MF18 Optikai anyagok és technológiák
BMETE11MF20 Optikai adatátvitel fizikai alapjai
BMETE12AF01 Optika

Oldalak