Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címe
BMETE95MM04 Sztochasztikus analízis és alkalmazásai
BMETE95MM05 Statisztika és információelmélet
BMETE95MM06 Fraktálok és geometriai mértékelmélet
BMETE95MM07 Markov-folyamatok és martingálok
BMETE95MM08 Sztochasztikus differenciálegyenletek
BMETE95MM09 Statisztikai programcsomagok 2
BMETE95MM10 Határeloszlás- és nagy eltérés tételek
BMETE95MM11 Sztochasztikus modellek
BMETE95MM12 Haladó dinamikai rendszerek
BMETE95MM13 Analitikus számelmélet
BMETE95MM14 Pénzügyi folyamatok
BMETE95MM15 Többváltozós statisztika
BMETE95MM16 Extrémérték elmélet
BMETE95MM17 Biztosításmatematika 2
BMETE95MM18 Többváltozós statisztika gazdasági alkalmazásokkal
BMETE95MM19 Sztochasztikus kölcsönható részecskerendszerek - bevezetés
BMETE95MM20 Nemparaméteres statisztika
BMETE95MM21 Véletlen mátrixok
BMETE95MM22 Véletlen gráfok és komplex hálózatok
BMETE95MM23 Síkbeli kritikus jelenségek és konforminvariancia
BMETE95MM25 Biostatisztika
BMETE95MM26 Idősorelemzések pénzügyi alkalmazásokkal.
BMETE95MM28 Szakértők kombinálása befektetésekben és előrejelzésekben
BMETE95MM29 Tanuló algoritmusok, tőzsdézés, becslési eljárások és martingálok
BMETE95MM30 Makroökonómia és pénzügy matematikusoknak
BMETE95MM31 Tanuló algoritmusok sztochasztikus folyamatokra
BMETE95MM32 Inverz tételek a fraktálgeometriában

Oldalak