Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címe
BMETE95AM12 Matematikai modellalkotás szeminárium
BMETE95AM13 Szakdolgozat-készítés
BMETE95AM13_2009-05-06-ig Szakdolgozat
BMETE95AM20 Sztochasztikus modellek a bioinformatikában
BMETE95AM22 Ergodelmélet és Dinamikai Rendszerek
BMETE95AM23 Statisztika és adatbányászat alkalmazása a gyakorlatban
BMETE95AM26 Sztochasztikus folyamatok
BMETE95AM27 Matematikai statisztika
BMETE95AM28 Bevezetés a pénzügyi matematikába
BMETE95AM29 Valószínűségszámítás 1
BMETE95AM30 Valószínűségszámítás 2
BMETE95AM31 Statisztika 1
BMETE95AM32 Statisztika 2
BMETE95AM33 A modern valószínűségszámítás eszközei
BMETE95AM34 Sztochasztikus folyamatok
BMETE95AM35 Alkalmazott sztochasztika
BMETE95AM36 Bevezetés az adattudományba 1
BMETE95AM37 Bevezetés az adattudományba 2
BMETE95AM38 Gépi tanulás sztochasztikus folyamatokra
BMETE95AM39 Véletlen diszkrét struktúrák
BMETE95AM41 Sztochasztikus Folyamatok
BMETE95AM42 Alkalmazott sztochasztika
BMETE95AM43 Adattudományi programozási feladatok
BMETE95AX01 Matematika Plus 1
BMETE95AX14 Valószínűségszámítás Plusz
BMETE95AX18 Számítógépes szimulációk valószínűségszámításból
BMETE95AX19 Matematika Plus3
BMETE95AX21 Matematika EP3
BMETE95AX40 Matematikai statisztika mérnököknek
BMETE95MF00 Matematikai Problémamegoldó Gyakorlat
BMETE95MM01 Matematikai modellalkotás szeminárium 1
BMETE95MM02 Matematikai modellalkotás szeminárium 2
BMETE95MM03 Diplomamunka
BMETE95MM04 Sztochasztikus analízis és alkalmazásai
BMETE95MM05 Statisztika és információelmélet
BMETE95MM06 Fraktálok és geometriai mértékelmélet
BMETE95MM07 Markov-folyamatok és martingálok
BMETE95MM08 Sztochasztikus differenciálegyenletek
BMETE95MM09 Statisztikai programcsomagok 2
BMETE95MM10 Határeloszlás- és nagy eltérés tételek
BMETE95MM11 Sztochasztikus modellek
BMETE95MM12 Haladó dinamikai rendszerek
BMETE95MM13 Analitikus számelmélet
BMETE95MM14 Pénzügyi folyamatok
BMETE95MM15 Többváltozós statisztika
BMETE95MM16 Extrémérték elmélet
BMETE95MM17 Biztosításmatematika 2
BMETE95MM18 Többváltozós statisztika gazdasági alkalmazásokkal
BMETE95MM19 Sztochasztikus kölcsönható részecskerendszerek - bevezetés
BMETE95MM20 Nemparaméteres statisztika

Oldalak