Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézetecsökkenő sorrend Konzulens Hallgató Típus Félév
Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése Dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Akusztooptikai kétfoton-mikroszkóp vezérlésének matematikai modellezése és fejlesztése Dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
Kvantum-optikai diagnosztizáló mérések elvégzésére alkalmas optikai rendszer fejlesztése és validálása Beke Dávid Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz Dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Cink-gallium-oxid alapú inverz spinel rendszerek vizsgálata Beke Dávid Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása Dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Kapilláris-szenzor alapú immunfluoreszcens mérőrendszer adatfeldolgozó egységének kialakítása Dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására Dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Humán és egér-retina modellezése és kísérleti vizsgálata Dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Optikailag detektált mágneses rezonancia centrumok ab initio elméleti és kísérleti vizsgálata Gali Ádám Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Kis elmozdulások mérése optikai képfeldolgozási módszerek segítségével Dobos Gábor Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
XPS spektrumok kiértékelése Dobos Gábor Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
Kék pikoszekundumos lézerforrás karakterizálása és illesztése fluoreszcencia lecsengési időket mérő kísérleti elrendezésekhez Dr. Lenk Sándor BME Atomfizika Tanszék
Név: 
Steinbach Ferenc
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Növénybiológiai minták időben változó fluoreszcencia válaszjeleinek kontrolált adatgyűjtése Dr. Lenk Sándor BME Atomfizika Tanszék
Név: 
Mayer Péter József
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
VO2 fázisváltó memóriák dinamikai jelenségeinek vizsgálata. Pósa László BME Fizika Tanszék
Név: 
Katona Axel Attila
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Kvantum-összefonódás vizsgálata rendezetlen spinrendszerekben Werner Miklós Antal BME Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Penc Patrik
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Szuperkritikus nyomású vízzel hűtött kis moduláris reaktor (SCW-SMR) vizsgálata az Apros kóddal Csige András BME NTI
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
PSB-VVER kísérletek modellezése az APROS rendszerkóddal Varju Tamás BME NTI
Név: 
Kardos Boldizsár
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
APROS rendszerkóddal végzett SBLOCA tranziensek statisztikai vizsgálata Dr. Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technika Intézet Varju Tamás
Név: 
Theisz Zoltán
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
Szuperkritikus vízhűtésű kis moduláris reaktorkoncepció SPN módszeren alapuló reaktorfizikai vizsgálata Dr. Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet Babcsány Boglárka
Név: 
Illés Gergely
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
Szuperkritikus vízhűtésű kis moduláris reaktorkoncepció csatolt reaktorfizikai-termohidraulikai vizsgálata Dr. Czifrus Szabolcs BME Nukleáris Technikai Intézet Babcsány Boglárka
Név: 
Bertesina Zeno
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
Globális és lokális spin modellek mágneses nanoszerkezetekben Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Salánki Miklós
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Head-Up Display rendszer irányszelektív fényszűrőjének vizsgálata Koppa Pál BME TTK FI, Atomfizika Tsz
Név: 
Boros Máté István
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Spinláncok dinamikája bezáró fázisban Takács Gábor Department of Theoretical Physics
Név: 
Krasznai Anna
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Lokalizált elektronok a sávszerkezet számításban Udvardi László Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Horváth Levente
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Wikipedia kétrétű hálózatának modellezése Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Magyar Róbert
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
AdS/CFT megfelelés vizsgálata modern algebrai módszerekkel Lévay Péter Pál Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Boldis Bercel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Elektromos és mágneses transzlációs csoportok Hetényi Balázs Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Balogh István
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Kvencs dinamika a Blume-Capel modellben Lencsés Máté Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Király Csilla
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Nem gömbszerű szemcsés anyagok kopási pozícióinak meghatározása Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Seres Ákos
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Utca és szociális hálózatok összehasonlítása Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Turcsányi Ádám
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Integrálhatóságsértés vizsgálata az 1+1 dimenziós tömeges szabad bozonikus mezőelméletben Hódsági Kristóf Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Fitos Bence
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Koherens és kiolvasási hibák kvantumos kódokban Asbóth János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Márton Áron
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
A termalizáció dinamikája disszipatív kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
SU(3) Heisenberg-lánc multipólus gerjesztései Penc Karlo Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály, Wigner Fizikai Kutatóközpont Szunyogh László
Név: 
Rudner László
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Kvantum 6-vertex modell alapállapotainak jellemzése Penc Karlo Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály, Wigner Fizikai Kutatóközpont Szunyogh László
Név: 
Kondákor Márk
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Szinglett kötéseken alapuló egzakt alapállapotok háromdimenziós kvantum mágnesekben Penc Karlo Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály, Wigner Fizikai Kutatóközpont Szunyogh László
Név: 
Kránitz Péter
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Schlieren képalkotó diagnosztika fejlesztése tört pellet belövő nyomásviszonyok vizsgálatára Réfy Dániel Imre Energiatudományi Kutatóközpont Pokol Gergő
Név: 
Vavrik Márton Bendegúz
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
Elforgatott 2D heterostruktúrák élőállítása és vizsgálata Dr. Tapasztó Levente Energiatudományi Kutatóközpont - MFA Dr. Halbritter András Ernő
Név: 
Csanádi Richárd
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2021/22/2.
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
Véges hőmérsékletű dinamikai korrelációs függvények az Ising kvantumtérelméletben Kormos Márton Fizika Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Csépányi István
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Szupravezető kapuzás eredetének vizsgálata Dr. Szabolcs Csonka Fizika Tanszék
Név: 
Berke Martin
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Szilícium-dioxid fázisváltó memóriák működési mechanizmusának feltárása Dr. Halbritter András Ernő Fizika Tanszék
Név: 
Fehérvári János Gergő
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Filamentáris rezisztív kapcsoló memóriák zajjelenségeinek vizsgálata Dr. Halbritter András Ernő Fizika Tanszék
Név: 
Lázár György
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Antiferromégneses domének optikai vizsgálata SmFe3(BO3)4-ban Dr Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Szász Bence
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Komplex potenciálok és a disszipáció Márkus Ferenc Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Magnetooptikai és optikailag detektált mágneses rezonancia spektrométer fejlesztése Simon Ferenc Fizika Tanszék
Név: 
Koltai Kristóf
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
TbMn6Sn6 magneto-optikai Kerr effektus spektrumának vizsgálata Dr Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Papp Levente
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Alkáli atommal dópolt szén nanocsövek előállítása és spektroszkópiai vizsgálata Simon Ferenc Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Nanoáramkörök vizsgálata rezgőkörökkel Scherübl Zoltán Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Nanomágneses hipertermia vizsgálata rádiófrekvenciás méréstechnikával Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Vajtai Lili
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Téridőmodellek vizsgálata három dimenzióban. Lévay Péter Pál Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Elek Péter
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Csatolt oszcillátorok vizsgálata összefonódottság elméleti módszerekkel Lévay Péter Pál Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Emmer Marcell
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Topologikus félfémek modelljei Pályi András Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Guba Zoltán
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Spinkompenzáció d-tipusú szupravezetőkben Dr. Zaránd Gergely Attila Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Hajdú Csanád
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
Kvantumos hibajavítás gyenge méréssel Pályi András Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Svastits Domonkos
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Szilárd hidrogén pellet előállítás modellezése az ITER kísérlet részére Zoletnik Sándor Fúziós Plazmafizikai Laboratórium, Energiatudományi kutatóközpont Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
ML-EM alapú PET Rekonstrukciós Algoritmus Továbbfejlesztése Paczári Krisztián Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
Név: 
Hajnal Dániel Konrád
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Speciális célú rádiófrekvenciás gerjesztő pulzusok tervezése MR képalkotáshoz Dr. Babos Magor Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
Név: 
Bartók Imre
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Cone-beam CT geometriai kalibrációjának pontosítása és hatása a rekonstruált kép felbontására Tölgyesi Botond Mediso Kft. Dr. Légrády Dávid
Név: 
Posztós Nóra
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Ultrarövid lézerimpulzusok által dielektrikumokban indukálható áram vizsgálata Dr. Dombi Péter MTA Wigner FK Dr. Maák Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
MRI Képrekonstrukció Radiális Adatgyűjtéssel Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Iterartív Képrekonstrukciós Algoritmus Fejlesztése Single Photon Counting CT készülékhez Légrády Dávid NTI
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2021/22/2.
Határrétegplazma filamentumok tanulmányozása és modell validálása szintetikus diagnosztikákkal Asztalos Örs NTI
Név: 
Andorfi István
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Partial Fourier képrekonstrukció implementálása Mágneses Rezonanciás Képalkotáshoz Homolya István Nukleáris Technika Intézet
Név: 
Járó Izabell
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Párhuzamos adatgyűjtéshez tartozó képrekonstrukció implementálása Mágneses Rezonanciás Képalkotáshoz Homolya István Nukleáris Technika Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
A Grad-Safranov egyenlet analitikus megoldásai Dr. Veres Gábor Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
Mechanikus bolométer detektor fúziós kísérletekhez Dr. Veres Gábor Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2021/22/2.
Sugárkövető szubrutin készítése az ütközési valószínűségek módszeréhez Kópházi József Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Panka Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
Fotomodulált reflexiós (PMR) jel vizsgálata Gallai József Optics PMR Team, Semilab Zrt. Fehér Titusz
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Fotomodulált reflexiós jel vizsgálata Gallai József Optics PMR Team, Semilab Zrt. Fehér Titusz
Név: 
Ullrich Dénes Zoltán
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2021/22/2.
MLC dozimetriai paramétereinek meghatározása lineáris gyorsítók esetén Pócza Tamás Országos Onkológiai Intézet Dr. Pesznyák Csilla
Név: 
Csuha Boglárka
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
Elektronsugárzás számolási algoritmusának dozimetriai ellenőrzése Pócza Tamás Országos Onkológiai Intézet Dr. Pesznyák Csilla
Név: 
Müller Réka
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2021/22/2.
Lézerrel indukált ultragyors áramok modellezése dielektrikumokban és félvezetőkben Hanus Václav Ultrafast Nanooptics group, Wigner Fizikai Kutatóközpont Koppa Pál
Név: 
Németh Csaba
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Fázisfüggő ultragyors áramok modellezése dielektrikumban Hanus Václav Ultrafast Nanooptics group, Wigner Fizikai Kutatóközpont Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2021/22/2.
Lézerindukált mágnesesség FeRh vékonyrétegben Dr. Merkel Dániel Géza Wigner FK Dr. Krafcsik Olga
Név: 
Sájerman Klára
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2021/22/2.
Az általános Kerr-Schild-feketelyukak foliációja topológiai gömbökkel Rácz István Wigner FK/Elméleti Fizika Osztály Prof. Takács Gábor
Név: 
Marozsi Ádám
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.
Van-e alsó határ a fekete lyukak távolságában a bináris kezdeti adatok konstruálásakor? Rácz István Wigner FK/Elméleti Fizika Osztály Prof. Takács Gábor
Név: 
Raksányi Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2021/22/2.