Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE15MF40 Kvantum Monte Carlo módszerek
BMETE15MF39 Statisztikus térelmélet
BMETE15MF38 Komplex hálózatok
BMETE15MF37 Kísérleti gravitációshullám-fizika
BMETE15MF36 Számítógépes szimulációk laboratórium
BMETE15MF35 Kvantumösszefonódás
BMETE15MF33 Véges hőmérsékletű és nemegyensúlyi térelméletek
BMETE15MF32 Magnetohidrodinamika alacsony dimenziós rendszerekben
BMETE15MF29 Bevezetés az elméleti plazmafizikába
BMETE15MF25 Kvantumszámítógép fizika 2
BMETE15MF24 Kvantumszámítógép fizika 1
BMETE15MF23 Kvantumrendszerek koherens kontrollja
BMETE15MF22 Atomok lézeres hűtése és csapdázása
BMETE15MF21 Kristályos és amorf anyagok
BMETE15MF20 Waveletek, koherens állapotok és változó felbontású analízis
BMETE15MF19 Szilárdtestek elektronszerkezete 2
BMETE15MF18 Szilárdtestek elektronszerkezete 1
BMETE15MF17 Számítógépes nanomágnesség
BMETE15MF16 Mezoszkópikus rendszerek fizikája
BMETE15MF15 A sűrűség funkcionál elmélet alapjai
BMETE15MF14 Skálázás és kritikus jelenségek
BMETE15MF13 Nemegyensúlyi statisztikus fizika
BMETE15MF12 Fázisátalakulások
BMETE15MF11 Evolúciós játékelmélet
BMETE15MF10 Véletlen mátrix elmélete és fizikai alkalmazásai
BMETE15MF09 Szolitonok és inverz problémák
BMETE15MF08 Soktestprobléma 2
BMETE15MF07 Soktestprobláma 1
BMETE15MF06 Molekulafizika 2
BMETE15MF05 Egydimenziós rendszerek fizikája
BMETE15MF04 Elméleti fizika szigorlat
BMETE15MF03 Számítógépes szimuláció a statisztikus fizikában
BMETE15MF02 Atom- és molekulafizika
BMETE15BG40 Modern fizika mérnököknek
BMETE15AX57 Ismeretterjesztő matematika
BMETE15AX17 Fizika K
BMETE15AX16 Fizika A2J
BMETE15AX09 Fizika A2K
BMETE15AX08 La structure de la matiere
BMETE15AX03 Fizika A3
BMETE15AX02 Fizika A2
BMETE15AP62 Fizikus-mérnök projektmunka 1
BMETE15AP59 Modern fizika
BMETE15AP58 Fizikai feladatok megoldása
BMETE15AM14 Elméleti fizika matematikusoknak 3
BMETE15AM13 Elméleti fizika matematikusoknak 2
BMETE15AM12 Elméleti fizika matematikusoknak 1
BMETE15AF56 Relativisztikus kvantumelmélet
BMETE15AF55 Relativitáselmélet
BMETE15AF54 Tudományos programozás

Oldalak