Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címecsökkenő sorrend
BMETE80SA08 Üzemtani alapismeretek
BMETE12AF29 Vákuumfizika
BMETE12AF05 Vákuumfizika
BMETE12MF28 Vákuumfizika és –technika
BMETE929202 Választások matematikája
BMETE959311 Válogatott fejezetek a dinamikai rendszerek elméletéből
BMETE12AF14 Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból
BMETE92MM37 Válogatott fejezetek a kvantum-információelméletből
BMETE807410 Válogatott fejezetek a magfizikából
BMETE80MFA0 Válogatott fejezetek a magfizikából
BMETE93MM28 Válogatott fejezetek az adattudományból
BMETE90AX50 Válogatott fejezetek az egyváltozós analízisből
BMETE91AM54 Válogatott fejezetek számelméletből
BMETE92MM26 Válogatott témák a funkcionálanalízisből
BMETE91AM56 Valószínűség programozási feladatok
BMETE91AM46 Valószínűség programozási feladatok
BMETE95AP45 Valószínűségszámítás
BMETE95AM29 Valószínűségszámítás 1
BMETE95AM04 Valószínűségszámítás 1
BMETE95AM05 Valószínűségszámítás 1 gyakorlat
BMETE95AM30 Valószínűségszámítás 2
BMETE95AM06 Valószínűségszámítás 2
BMETE95AM07 Valószínűségszámítás 3
BMETE91AX21 Valószínűségszámítás alkalmazásokkal
BMETE90AX45 Valószínűségszámítás és statisztika mérnöki alkalmazásai 1
BMETE95AF00 Valószínűségszámítás fizikusoknak
BMETE95MM45 Valószínűségszámítás gráfokon és csoportokon
BMETE95AX14 Valószínűségszámítás Plusz
BMETE13MF03 Variációs elvek a fizikában
BMETE93AM22 Variációszámítás és optimális irányítás
BMETEAOMsMVOIR-00 Variációszámítás és optimális irányítás
BMETE15MF33 Véges hőmérsékletű és nemegyensúlyi térelméletek
BMETE91MM26 Véges testek és alkalmazásaik
BMETE12AF30 Végeselem modellezés COMSOL környezetben
BMETE92MM36 Végtelen dimenziós kvantumrendszerek matematikája
BMETE125300 Vékonyrétegek technológiája
BMETE91AP62 Vektor- és mátrixalgebra
BMETEAGBsMVMAL-00 Vektor- és mátrixalgebra matematikusoknak
BMETE15AF18 Vektorszámítás
BMETE92AM24 Vektorterek a fizikában
BMETE91AM50 Véletlen algoritmusok
BMETE95AM39 Véletlen diszkrét struktúrák
BMETE91AM61 Véletlen és kriptográfiai algoritmusok
BMETE95MM46 Véletlen fraktálok
BMETE95MM22 Véletlen gráfok és komplex hálózatok
BMETE155300 Véletlen mátrix elmélet és fizikai alkalmazásai
BMETE15MF10 Véletlen mátrix elmélete és fizikai alkalmazásai
BMETE95MM21 Véletlen mátrixok
BMETE957305 Véletlen módszerek a kombinatorikában és számelméletben
BMETE80SR35 Villamos berendezések, hálózatok

Oldalak