Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE93MM08 Bevezetés a közgazdasági dinamikába
BMETE93MM07 Irányítási rendszerek
BMETE93MM06 Operációkutatási programrendszerek
BMETE93MM05 Sztochasztikus programozás
BMETE93MM04 Nemlineáris programozás
BMETE93MM03 Parciális differenciálegyenletek 2
BMETE93MM02 Dinamikai rendszerek
BMETE93MM01 Lineáris programozás
BMETE93MM00 (2022.07.15-ig) Globális optimalizálás
BMETE93MM00 Globális optimalizálás
BMETE93BG03 Matematika G3
BMETE93BG02 Matematika G2
BMETE93BG01 Matematika G1
BMETE93AX11 Differenciálegyenletek és numerikus módszereik mérnököknek
BMETE93AX10 Probability Theory and Statistics
BMETE93AM22 Variációszámítás és optimális irányítás
BMETE93AM21 Nemlineáris programozás
BMETE93AM20 Laplace-transzformáció és más nevezetes transzformációk
BMETE93AM19 Operációkutatás
BMETE93AM18 Differenciálegyenletek 2
BMETE93AM17 Bevezetés a matematikai közgazdaságtanba
BMETE93AM16 Optimalizálási modellek
BMETE93AM15 Differenciálegyenletek 1
BMETE93AM13 Parciális differenciálegyenletek
BMETE93AF21 Többváltozós analízis fizikusoknak
BMETE93AF20 Analízis fizikusoknak
BMETE939307 Parciális differenciálegyenletek a pénzügyi matematikában
BMETE939304 Matematika szigorlati konzultáció gépészmérnököknek
BMETE939303 Matematika szigorlai konzultáció menedzsereknek és közgazdászoknak
BMETE939302 Matematikatörténet
BMETE939300 A kombinatorikus optimalizálás számítógépes módszerei
BMETE937311 Numerikus modellezés és KDE módszerek alkalmazásai
BMETE937310 Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei
BMETE937309 Differenciálegyenletek és bifurkációk 2
BMETE937308 Differenciálegyenletek és bifurkációk 1
BMETE937307 Optimalizálási modellek és módszerek
BMETE937306 Globális optimalizálás
BMETE937305 Diszkrét matematikai módszerek az operációkutatásban
BMETE935301 Káosz bizonyítása számítógéppel
BMETE92MX28 Relátor terek és más topológiai struktúrák
BMETE92MX25 Fourier analízis mérnököknek
BMETE92MX18 Reakciókinetikai szeminárium 2
BMETE92MX17 Reakciókinetikai szeminárium 1
BMETE92MX00 Matematika M12 – Differenciálegyenletek
BMETE92MM45 Haladó mátrixanalízis szeminárium
BMETE92MM44 Operátorelmélet
BMETE92MM43 Funkcionálanalízis 2
BMETE92MM42 Klasszikus- és kvantum-információelmélet
BMETE92MM41 Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal M
BMETE92MM40 Bevezetés a kvantum-információelméletbe

Oldalak