Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kód A tárgy címenövekvő sorrend
BMETE80AF29 Környezetvédelem
BMETE80SR53 Környezetvédelem
BMETE80AE07 Környezeti sugárvédelem
BMETE80AE07-v0 Környezeti sugárvédelem
BMETE94MM16 Konvex geometria M
BMETE94AM22 Konvex geometria
BMETE947206 Konvex geometria
BMETE93MM27 Konvex Analízis
BMETE94AX13 Konstruktív geometria
BMETE925310 Konstruktív függvénytan és approximációelmélet
BMETE15MF38 Komplex hálózatok
BMETE15MF76 Komplex hálózatok
BMETE92AM44 Komplex függvénytani módszerek
BMETE91AX55 Komplex függvénytan mérnököknek
BMETE91AX20 Komplex függvénytan alkalmazásokkal
BMETE947208 Komplex algebrai görbék feletti vektornyalábok
BMETE94MM07 Kompakt Lie-csoportok reprezentációelmélete
BMETE94MM10 Kompakt Lie-csoportok reprezentációelmélete
BMETE91MM01 Kommutatív algebra és algebrai geometria
BMETE955302 Kombinatorikus számelmélet
BMETE94MM02 Kombinatorikus és diszkrét geometria
BMETE15MF42 Kollokvium 2
BMETE15MF41 Kollokvium 1
BMETE47A010 Kollektív intelligencia – Kooperáció
BMETE11MF30 Kölcsönható spin-rendszerek valós anyagokban
BMETE47MC27 Kognitív pszichológia laboratóriumi gyakorlat
BMETEKTMsCKPLG-00 Kognitív pszichológia laboratóriumi gyakorlat
BMETE47MC04 Kognitív pszichológia fő ágai 2
BMETE47MC03 Kognitív pszichológia fő ágai 1
BMETE47MN42 Kognitív neuropszichiátria
BMETE47MC30 Kognitív neuropszichiátria
BMETE47MC11 Kognitív idegtudomány
Kognitív és evolúciós pszichológia Kognitív és evolúciós pszichológia
BMETE809405 Kockázatfizika
BMETE15AF45 Klasszikus- és kvantumkáosz
BMETE15AF39 Klasszikus- és kvantumkáosz
BMETE92MM42 Klasszikus- és kvantum-információelmélet
BMETE947207 Klasszikus nemeuklideszi geometriák és modelljeik
BMETE80AF43 Kísérleti magfizika
BMETE15MF37 Kísérleti gravitációshullám-fizika
BMETE11AF46 Kísérleti fizika 3
BMETE13AF11 Kísérleti fizika szigorlat
BMETE15AF22 Kísérleti fizika gyakorlat 3
BMETE12AF20 Kísérleti fizika gyakorlat 2
BMETE12AF47 Kísérleti fizika gyakorlat 2
BMETE13AF06 Kísérleti fizika gyakorlat 2
BMETE11AF43 Kísérleti fizika gyakorlat 1
BMETE11AF26 Kísérleti fizika gyakorlat 1
BMETE15AF21 Kísérleti fizika 3
BMETE12AF46 Kísérleti fizika 2

Oldalak