Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE93AM19 Operációkutatás
BMETE93AM20 Laplace-transzformáció és más nevezetes transzformációk
BMETE93AM21 Nemlineáris programozás
BMETE93AM22 Variációszámítás és optimális irányítás
BMETE93AX10 Probability Theory and Statistics
BMETE93AX11 Differenciálegyenletek és numerikus módszereik mérnököknek
BMETE93BG01 Matematika G1
BMETE93BG02 Matematika G2
BMETE93BG03 Matematika G3
BMETE93MM00 Globális optimalizálás
BMETE93MM00 (2022.07.15-ig) Globális optimalizálás
BMETE93MM01 Lineáris programozás
BMETE93MM02 Dinamikai rendszerek
BMETE93MM03 Parciális differenciálegyenletek 2
BMETE93MM04 Nemlineáris programozás
BMETE93MM05 Sztochasztikus programozás
BMETE93MM06 Operációkutatási programrendszerek
BMETE93MM07 Irányítási rendszerek
BMETE93MM08 Bevezetés a közgazdasági dinamikába
BMETE93MM09 Játékelmélet
BMETE93MM10 Ökonometria
BMETE93MM11 Biomatematika
BMETE93MM12 A klasszikus mechanika matematikai módszerei
BMETE93MM13 Nemlineáris hiperbolikus egyenletek
BMETE93MM14 Dinamikus programozás a pénzügyi matematikában
BMETE93MM15 Bayes valószínűség elmélet és adatfeldolgozás
BMETE93MM16 Ökonometria 2
BMETE93MM21 Irányításelmélet és optimalizálás
BMETE93MM22 Egészértékű programozás
BMETE93MM23 Hidrodinamika és megmaradási elvek
BMETE93MM27 Konvex Analízis
BMETE93MM28 Válogatott fejezetek az adattudományból
BMETE93MM29 Jövedelemelosztási modellek
BMETE93MM30 Játékelmélet
BMETE93MM31 Bevezetés a közgazdasági dinamikába
BMETE93MM34 Parciális differenciálegyenletek M
BMETE93MM35 Optimalizálási modellek M
BMETE93MM36 Szemidefinit optimalizálás
BMETE93MM37 Bevezetés a sztochasztikus parciális differenciálegyenletek elméletébe
BMETE93MM38 Irányításelmélet
BMETE93MX17 Ökonometria közgazdászoknak
BMETE93MX18 Ökonometria közgazdászoknak 2
BMETE93MX19 Döntéstámogató rendszerek
BMETE93MX20 Optimalizálási modellek mérnököknek
BMETE947201 Bevezetés a tvisztor-elméletbe 1
BMETE947202 Bevezetés a tvisztor-elméletbe 2
BMETE947203 Algebrai topológia
BMETE947204 A klasszikus mezőelméletek geometriája 2
BMETE947205 Divízió-algebrák és szuperszimmetrikus Yang–Mills-elméletek
BMETE947206 Konvex geometria

Oldalak