Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE92AM44 Komplex függvénytani módszerek
BMETE92AM45 Parciális differenciálegyenletek
BMETE92AM46 Bevezetés az információelméletbe
BMETE92AM52 Analízis praktikum 1
BMETE92AM54 Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal
BMETE92AM55 Analízis 1
BMETE92AM56 Analízis 2
BMETE92AM57 Funkcionálanalízis 1
BMETE92AM58 Differenciálegyenletek programozási feladatok
BMETE92AM59 Mátrixanalízis
BMETE92AM60 Bevezetés a kvantum-információelméletbe
BMETE92AP61 Kalkulus
BMETE92AP62 Többváltozós kalkulus
BMETE92AX15 Parciális differenciálegyenletek mérnöki alkalmazásokban
BMETE92AX16 Funkcionálanalízis mérnököknek
BMETE92AX17 Fraktálgeometria
BMETE92AX18 Fraktálgeometria
BMETE92AX19 Információelmélet kvantum alkalmazással
BMETE92AX27 Diszkrét dinamikus rendszerek
BMETE92AX28 Entrópiák
BMETE92AX29 Kvantum valószínűségszámítás és kvantum logika
BMETE92AX31 Maple, alkalmazásokkal
BMETE92AX35 Funkcionálanalízis olvasókurzus
BMETE92AX46 Evolúciós algoritmusok
BMETE92AX47 A matematika filozófiai alapjai és alkalmazásai
BMETE92AX48 Dinamikai rendszerek az alkalmazások tükrében
BMETE92AX49 Algoritmikus matematika
BMETE92AX50 Bevezetés a Matlab programozásába mérnököknek
BMETE92AX51 Python a tudományban
BMETE92MC11 Matematika
BMETE92MC12 Informatika
BMETE92MC13 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE92MC14 Bevezetés a Matlab programozásba
BMETE92MC15 Matematika MC
BMETE92MC19 Informatika
BMETE92MC19_(2017-ig) Informatika
BMETE92MC20 Statisztika és kísérlettervezés
BMETE92MC21 Érdekességek a matematika alkalmazásaiból
BMETE92MC22 A számítástudomány alapjai MC
BMETE92MF00 Numerikus módszerek
BMETE92MM00 Fourier analízis és függvénysorok
BMETE92MM01 Témalabor 1
BMETE92MM02 Témalabor 2
BMETE92MM03 Mátrixanalízis
BMETE92MM04 Potenciálelmélet
BMETE92MM05 Operátorelmélet
BMETE92MM06 Wavelet analízis
BMETE92MM07 Numerikus módszerek 2
BMETE92MM08 Inverz szórási feladatok
BMETE92MM09 Matematikai kémia

Oldalak