Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE80AE25 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE80AE26 Radioanalitika
BMETE80AF21 Bevezetés a fúziós plazmafizikába
BMETE80AF22 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE80AF24 Sugárvédelem és jogi szabályozása
BMETE80AF25 A méréskiértékelés matematikai módszerei
BMETE80AF26 Monte Carlo módszerek
BMETE80AF27 Fenntartható fejlődés és energetika
BMETE80AF28 Bevezetés az analóg és digitális elektronikába
BMETE80AF29 Környezetvédelem
BMETE80AF33 Reaktorfizika
BMETE80AF34 Geofizika alapjai
BMETE80AF35 Orvosi képalkotó rendszerek
BMETE80AF36 Bevezetés a fúziós plazmafizikába
BMETE80AF37 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE80AF38 A méréskiértékelés matematikai módszerei
BMETE80AF40 Plazmahullámok és alkalmazásuk RF fűtésre
BMETE80AF41 Nukleáris elektronika
BMETE80AF43 Kísérleti magfizika
BMETE80AF44 Geofizika alapjai
BMETE80AF45 Monte Carlo módszerek
BMETE80AF46 Oktatóreaktor üzemeltetési ismeretek
BMETE80AX19 Nukleáris környezetvédelem
BMETE80AX20 Nukleáris üzemanyagciklus
BMETE80AX23 Nemlineáris dinamika
BMETE80BE01 Mag- és neutronfizika
BMETE80BE02 Atomenergetikai alapismeretek
BMETE80BE03 Atomenergia és fenntartható fejlődés
BMETE80BE04 Monte Carlo módszerek
BMETE80BE05 Reaktorfizika mérnököknek
BMETE80BE06 Atomerőművek termohidraulikája
BMETE80BE07 Atomerőművek
BMETE80BE08 Nukleáris méréstechnika és sugárvédelem
BMETE80BE09 Laboratóriumi mérések 1
BMETE80BE10 Laboratóriumi mérések 2
BMETE80BE11 Speciális laboratórium
BMETE80BE12 Nukleáris üzemanyagciklus
BMETE80BE13 Radioanalitika
BMETE80BE14 Üzemi mérések: atomreaktorok műszerezése és diagnosztikája
BMETE80BE15 Radioaktívhulladék-gazdálkodás
BMETE80BE16 Szakmai gyakorlat
BMETE80BE17 Szakdolgozat készítés
BMETE80BE18 Anyagvizsgálatok atomerőművekben
BMETE80BE19 Bevezetés a CFD módszerekbe
BMETE80DF00 Fejlett anyagvizsgálati módszerek neutronokkal
BMETE80MD00 Atommagfizika
BMETE80MD01 Nukleáris méréstechnika
BMETE80MD02 Plazmafizika
BMETE80MD03 Nukleáris technika laboratórium
BMETE80MD04 Fúziós berendezések

Oldalak